• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر

دوشنبه6آذر1402

11:25

253

آگهی مزایده نوبت اول یک قطعه باغ موقوفه شیخ مصطفی

آگهی مزایده نوبت اول یک قطعه باغ موقوفه شیخ مصطفی واقع در فیروزکوه

آگهی مزایده نوبت اول یک قطعه باغ موقوفه شیخ مصطفی واقع در فیروزکوه

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان فیروزکوه درنظردارد یک قطعه باغ از موقوفه شیخ مصطفی، واقع در فیروزکوه، قریه طارس را با مساحت 3332 متر مربع از طریق مزایده به مدت یک سال با مبلغ پایه مزایده سالیانه سی میلیون ریال با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
شروط و تعهدات
1‏‏‏‏-مدت اجاره یک سال تمام و بدون حق اعیان و اشجار می باشد و در پایان مدت اجاره مستاجر می بایست بدون هیچگونه قید وشرطی مورد اجاره را همانطوری که تحویل گرفته صحیح وسالم تحویل اداره اوقاف نماید .
2‏‏‏‏-متقاضیان می بایستی 10درصد پایه مزایده را بعنوان سپرده ضمن اخذ فیش از این اداره در بانک ملی فیروزکوه واریز و فیش آن را به ضمیمه پیشنهاد خود و تصویر مدرک شناسایی در پاکت در بسته به دبیرخانه اداره اوقاف فیروزکوه تحویل و رسید دریافت نمایند.
3‏‏‏‏-برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید ودر صورت عدم درج مبلغ مردود خواهد بود ضمنا به پیشنهادات مبهم ،مخدوش، فاقد فیش سپرده و پیشنهادات واصله پس از تاریخ مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد، درج عنوان (موقوفه شیخ مصطفی) در پیشنهاد ارسالی، ضروری است .
4‏‏‏‏-افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت .
5‏‏‏‏- پیشنهاد دهندگان می بایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21‏‏‏‏/09‏‏‏‏/1402 کتبا به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه تحویل نمایند. کمیسیون مزایده در روز چهارشنبه مورخ 22‏‏‏‏/09‏‏‏‏/1402 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف فیروزکوه با حضور نمایندگان ذیصلاح برگزار خواهد شد.
6‏‏‏‏- برنده مزایده می بایستی ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری مزایده، با حضور در این اداره، ضمن ارائه وثیقه مناسب، نسبت به تنظیم سند اجاره اقدام نماید در غیر این صورت و یا در صورت انصراف ‏‏‏-حتی قبل از فرجه مذکور‏‏‏- سپرده وی به نفع موقوفه ضبط خواهد شد.
7‏‏‏- در صورت انصراف نفر اول قبل از اتمام فرجه مذکور، این اداره با نفر دوم، با مبلغ پیشنهادی نفر اول سند اجاره تنظیم خواهد نمود و سپرده متقاضیان سوم به بعد، پس از تنظیم سند اجاره مسترد می گردد.
8‏‏‏‏-اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه در قبول و یا رد پیشنهادات مختار است و متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 76403290 اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه تماس حاصل فرمایند.‏ ‏‏
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 123595
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 195
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 6775492
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 6961