• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
آگهی مزایده یک واحد تجاری از رقبات امامزاده حسن (ع) واقع در اسماعیل آباد و یک واحد تجاری از رقبات موقوفه مشیرالسلطنه واقع در نسیم شهر آگهی مزایده یک واحد تجاری از رقبات امامزاده حسن (ع) واقع در اسماعیل آباد و یک واحد تجاری از رقبات موقوفه مشیرالسلطنه واقع در نسیم شهر     اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهارستان در اجرای بند 11 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد عرصه و اعیان یک واحد تجاری از رقبات امامزاده حسن (ع) واقع در اسماعیل آباد و یک واحد تجاری از رقبات موقوفه مشیرالسلطنه واقع در نسیم شهر را بدون اعطای هیچگونه حقی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و برابر مقررات اوقافی و قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 و شروط ذیل از طریق مزایده برای یک دوره یکساله به اجاره واگذار نماید.
مشخصات    واحد های تجاری
 1‏‏‏-مغازه همکف اداره بمساحت 99‏/148 متر مربع دارای بالکن از رقبات موقوفه مشیر السلطنه ، واقع در نسیم شهر ، خیایان امام خمینی ، نبش خیابان ازادگان با مبلغ پایه پیشنهادی اجاره ماهیانه000‏‏‏/000‏‏‏/280 ریال
2‏-مغازه شماره 6 آستان مقدس امامزاده حسن(ع) بمساحت 65‏/39 متر مربع بدون بالکن واقع در ضلع جنوبی محوطه همان آستان مقدس (ع) با پایه پیشنهادی اجاره ماهیانه 000‏/000‏/62 ریال
شروط آگهی
1‏‏‏‏-برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ اجاره را پیشنهاد نماید.
2‏‏‏‏-مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده خواهد بود و افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
3‏‏‏‏-واحد تجاری فوق بدون حقوق سرقفلی و کسب پیشه به اجاره واگذار می شود و برنده مزایده موظف است در پایان مدت اجاره بدون هیچ قید و شرطی مورد اجاره را همانطورکه تحویل گرفته است تحویل اداره نماید.
4‏‏‏‏-مباشرت شخصی مستأجر در استیفای منافع شرط لازم است.
5‏‏‏‏-متقاضیان شرکت در مزایده مغازه شماره 6 بایستی 10%  از اجاره سالیانه را بمبلغ(000‏‏/400‏‏/74 ریال) و مغازه همکف اداره به مبلغ (000‏/000‏/336) بعنوان قرض الحسنه به حساب موقوفه، قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی واریز و اصل فیش را بانضمام تقاضای خود در پاکت لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27‏‏/06‏‏‏/1402 به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل و رسید دریافت  نماید.( جهت اخذ فیش با در دست داشتن کارت ملی به امور مالی مراجعه شود)
6‏‏‏‏-در تقاضا نامه باید مبلغ اجاره بهای پیشنهادی بطورصحیح و خوانا و بدون قلم خوردگی قید شود.
7‏‏‏‏-به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و قلم خوردگی و یا بدون فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8‏‏‏‏-مزایده کتبی بوده و حضور پیشنهاد دهنده گان در جلسه کمیسیون بلامانع است.
9‏‏‏‏- ‏پیشنهادات رأس ساعت10صبح روزسه شنبه مورخ 28‏‏/06‏‏/1402جلسه کمیسیون مزایده که در محل اداره اوقاف برگزار می گردد قرائت و برنده آن اعلام می گردد.
11‏‏‏‏-اعضاء کمیسیون مزایده در رد و یا قبول پیشنهادات مختار خواهند بود.
12‏‏‏‏-برنده مزایده موظف است اجاره 3 ماه را بعنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداد به حساب موقوفه واریز و در پایان مدت قرارداد در صورت عدم بدهی اجاره و خسارات وارده مبلغ مذکور به نامبرده عودت داده خواهد شد.
13‏‏‏‏-سپرده نفرات بعدی پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مستردد خواهد شد.
14‏‏‏‏- برنده مزایده موظف است در هنگام تنظیم قرارداد یک نفر ضامن و دو نفر شاهد معتبر معرفی و بابت تضمین اجاره و تخلیه مغازه وثیقه معتبر ارائه نماید.
15‏‏‏‏-نظر به اینکه تجاری فوق از رقبات موقوفه مشیرالسلطنه و از رقبات امامزاده حسن (ع) می باشد متقاضیان می بایست شغل مناسب را انتخاب و در نحوه استفاده از رقبه فوق رعایت کلیه شئونات اسلامی و اخلاقی را بعمل آورند.
16‏‏‏-هرگونه شرطی که مورد نیاز و به صلاح موقوفه باشد در سند اجاره درج خواهد شد و برنده مزایده متعهد و مکلف به تمکین و رعایت آن خواهد بود.
17‏‏‏‏-هزینه آگهی روزنامه و حق الزحمه کارشناس بعهده برنده مزایده خواهد بود.
18‏‏‏‏-متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اجارات اداره اوقاف وامور خیریه بهارستان واقع در نسیم شهر ، خیابان امام خمینی ، نبش خیابان ازادگان مراجعه و یا با شماره تلفن 56781934 داخلی 124 تماس حاصل نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 91817
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 193
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 5241411
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 2937