• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو از موقوفات جوانمرد قصاب و منیرالسلطنه اداره اوقاف و امور خیریه شهرری در نظر دارد چهار دستگاه خودرو از موقوفات جوانمرد قصاب و منیرالسلطنه خود را با مشخصات و شرایط ذیل برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده به فروش برساند. اداره اوقاف و امور خیریه شهرری در نظر دارد چهار دستگاه خودرو از موقوفات جوانمرد قصاب و منیرالسلطنه  خود را با مشخصات و شرایط ذیل برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از وسایل نقلیه فوق و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس :شهرری خیابان گلها انتهای خیابان گلها   اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری مراجعه و یا با شماره تلفن 33389902 تماس حاصل نمایند.تاریخ بازدید از خودروها تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه 5‏‏/7‏‏/1402 می باشد.‏
ردیف نوع دستگاه شماره انتظامی مدل رنگ مبلغ تضمینی قیمت کارشناسی 
1 پراید جی ال ایکس ای 33‏‏‏‏/316ن24 1387 سفید روغنی 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/120 ریال 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/200‏‏‏/1 ریال
2 پژو پرشیا 88‏‏‏‏/591د44 1391 خاکستری متالیک(دوگانه) 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/300 ریال 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/000‏‏‏/3 ریال
3 نیسان پیکاپ  ( دوکابین) 44‏‏‏‏/838ه57 1387 سفیدروغنی 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/700  ریال 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/000‏‏‏/7 ریال
4 پژو 405 55‏‏‏/953ج18 1387 خاکستری متالیک(دوگانه) 000‏‏‏/000‏‏‏/180  ریال 000‏‏‏/000‏‏‏/800‏‏‏/1 ریال

(( شروط و تعهدات ))
1‏‏‏‏- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست 10% قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده با دریافت فیش از واحد امور مالی این اداره  واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی خود در پاکت در بسته و لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 08‏‏‏‏/07‏‏‏‏/1402 به دبیرخانه این اداره به نشانی : شهرری خیابان گلها انتهای خیابان گلها   اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تحویل و رسید دریافت نمایند .
2‏‏‏‏- مبلغ پیشنهادی باید بطور صریح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود و به انضمام کپی کارت ملی ارائه گردد.
3‏‏‏‏- مزایده بصورت کتبی برگزار می شود و به درخواست های شفاهی ، تلگرافی ، مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد .
4‏‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
5‏‏‏‏- جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 12 ظهر روز یک شنبه  مورخ 09‏‏‏‏/07‏‏‏‏/1402 در محل این اداره کل با حضور اعضاء تشکیل و پیشنهادات واصله باز و قرائت خواهد شد .
6‏‏‏‏-کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود .
7‏‏- کلیه هزینه های مربوط به مزایده از قبیل نشر آگهی در جراید و کارشناسی و تنظیم سند انتقال رسمی به عهده برنده مزایده می باشد .
8‏‏‏‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعلام نظریه کمیسیون مزایده مبلغ پیشنهادی را بحساب مربوطه واریز و نسبت به انجام تشریفات انتقال سند اقدام نماید . در غیر اینصورت سپرده مشارالیه به نفع اداره ضبط میگرددو با نفرات بعدی سند تنظیم خواهد شد (ضبط سپرده در خصوص نفرات دوم و سوم مزایده نیز تسری خواهد داشت). 
9‏‏‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان انتقال قطعی سند بنام نفر اول در حساب این اداره باقی خواهد ماند و پس از تنظیم سند با برنده مزایده مسترد خواهد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 91834
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 210
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 5241697
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 3223