• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر

دوشنبه25ارديبهشت1402

07:02

94

آگهی مزایده یک قطعه باغ مذکور واقع در روستای انباج

آگهی مزایده یک قطعه باغ متعلق به موقوفه مذکور واقع در روستای انباج بمساحت تقریبی 726 مترمربع به آدرس : روستای انباج – کوچه شهید زمردی بالاتر از مسجد انتهای بن بست گلستان هفت (منطقه لتان دره)

آگهی مزایده یک قطعه باغ متعلق به موقوفه مذکور واقع در روستای انباج بمساحت تقریبی 726 مترمربع به آدرس : روستای انباج – کوچه شهید زمردی بالاتر از مسجد انتهای بن بست گلستان هفت (منطقه لتان دره)

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران ، با عنایت به ماده 11 آئین نامه اجرائی تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای تعیین تکلیف رقبات موقوفه و مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از آن ، اداره اوقاف و امورخیریه لواسانات و رودبارقصران و امین موقوفه عباس زمردی( انباج) 1‏/43‏/ع در نظر دارند عرصه و اعیان یک قطعه باغ متعلق به موقوفه مذکور واقع در روستای انباج بمساحت تقریبی 726 مترمربع به آدرس : روستای انباج کوچه شهید زمردی بالاتر از مسجد انتهای بن بست گلستان هفت (منطقه لتان دره) را از طریق مزایده برابر ضوابط با شرایط زیر برای مدت یک سال با قیمت پایه مزایده سالانه 94.380.000 ريال جهت استفاده باغ با شروط ذیل به اجاره واگذار نماید.

شروط آگهی مزایده

1ـ متقاضيان مي بايستي جهت شركت در مزايده مبلغ 30.000.000ريال بعنوان سپرده مزايده به حساب  این اداره نزد بانك ملی شعبه لواسان واريز و اصل فيش مربوطه را به همراه پيشنهاد كتبي و آدرس پستي و شماره تلفن خود در پاكت درب بسته كه در روي آن عنوان مزايده موقوفه فوق درج شده را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 2‏/3‏/1402 به دبيرخانه این اداره تحويل نموده و رسيد دريافت دارند و جلسه مزايده رأس ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخ 3‏/3‏/1402 در محل این اداره تشكيل ميگردد.
2ـ برنده مزايده كسي است كه بالاترين مبلغ اجاره بهاء ساليانه را پيشنهاد دهد.
3‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند وچنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر واگذاری به نفرات بعدی و یا مزایده را تجدید نماید.
4ـ مزایده به صورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی ، مشروط ، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5ـ كليه هزينه هاي مزايده از قبيل نشر آگهی مزایده و هزینه های تنظیم سنداجاره و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
6ـ اداره اوقاف و اعضاء كميسيون در رد يا قبول يك يا کلیه پيشنهادات واصله مختار خواهند بود.
7ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظيم سند اجاره با برنده مزايده مسترد می گردد.
8ـ برنده مزايده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید.در صورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف ، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی با شرط قبول مبلغ پیشنهادی نفر اول و یا تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که در صورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط می گردد.‏‏/
9ـ از برنده مزايده ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره اخذ خواهد شد.‏‏/
10‏‏-اختیار فسخ ابطال و یا تمدید مزایده در هر شرایطی بعهده کمیسیون مزایده می باشد و شرکت کنندگان در مزایده حق اعتراض نخواهند داشت.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 147004
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 313
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 8087943
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 7246