لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
آگهی مزایده فروش 4 واحد مسکونی واقع در خیابان ستارخان آگهی مزایده فروش 4 واحد مسکونی از رقبات موقوفه عباسعلی فرجاد واقع در خیابان ستارخان ، دریان نو به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران ، اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد به تصدی یا نمایندگی از متولی موقوفه عباسعلی فرجاد ششدانگ عرصه و اعیان 4 واحد مسکونی  از رقبات موقوفه عباسعلی فرجاد با کد تفصیلی 10130093000000  واقع در خیابان  ستارخان ، دریان نو ، همایونشهر جنوبی ، ضلع جنوب شرقی میدان ، خیابان لطفعلی خانی، نبش بن بست تیموری یک   را از طریق آگهی مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به متقاضیان واجد شرایط به فروش رساند :
طبقه مشخصات مورد اجاره مساحت به متر مربع قیمت پایه (ریال) مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده (ریال)
طبقه سوم شمالی بانضمام پارکینگ 56‏/10 متری و انبار57‏/1 متری 28‏/67 000‏/000‏/850 000‏/800‏/718‏/5
طبقه سوم جنوبشرقی بانضمام پارکینگ 56‏/10 متری و فاقد انبار 64‏/76 000‏/000‏/850 000‏/400‏/514‏/6
طبقه سوم جنوبغربی بانضمام پارکینگ 56‏/10 متری و انبار57‏/1 متری 29‏/64 000‏/000‏/850 000‏/650‏/464‏/5
طبقه پنجم شمالی بانضمام پارکینگ 56‏/10 متری و انبار 05‏/1 متری روی پشت بام 04‏/67 000‏/000‏/900 000‏/600‏/033‏/6
(شروط مزايده)  
1‏-متقاضیان می بایست 10% مبلغ بهای پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی به بانک ملی از طریق دستگاه های pos  مستقر در امور مالی پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده و تحویل دبیرخانه اوقاف غرب تهران نموده و رسید خود را دریافت کنند . متقاضیان می توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بخش مالی اداره اوقاف و امورخیریه غرب تهران مراجعه نمایند .
2‏-مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده ، تا زمان تنظیم قرارداد ضبط خواهد شد .
3‏-هزینه تنظیم سند اجاره نامه و کارشناسی مربوط به آگهی مزایده به عهده مستاجر خواهد بود .
4‏-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مبهم ، بدون سپرده ، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف وامورخیریه غرب تهران برسد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5 ‏- اگر برنده مزایده ، بعد از هفت روز کاری از ابلاغ کتبی به وی از تنظیم قرارداد     خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم قرارداد در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده اش به نفع موقوفه ضبط می شود و با رعایت اولویت قیمت با نفر دوم و یا سوم با رعایت تبصره یک ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی ، قرار داد تنظیم خواهد شد.
6 میزان بهای پیشنهادی باید با حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد.
7‏- افراد ممنوع المعامله وکسانی که به موقوفات بدهی داشته باشند ، حق شرکت در مزایده را ندارند .
8‏- تخلف از هر یک از شروط مندرج در این آگهی یا سند تنظیمی ، موجب ایجاد اختیار فسخ قرارداد به صورت یک طرفه ، برای مالک خواهد بود .
9‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 8.30  صبح روز چهارشنبه مورخ 10‏/03‏/1402 در محل اداره اوقاف و امورخیریه غرب تهران با حضور اعضای کمیسیون مزایده تشکیل و پس از قرائت پیشنهاد ها ، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه برنده مزایده را اعلام خواهند نمود .
10‏- متقاضیان می بایستی تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ  09‏/03‏/1402 پیشنهادات خود را با مستندات به دبیرخانه ارائه نمایند .
11‏- متقاضیان می توانند قبل از ارائه پیشنهاد ، جهت بازدید از مورد مزایده در روز دوشنبه مورخ 1‏/03‏/1402  ساعت 10 تا 11 در محل ملک مذکور حضور یابند .
12‏- برنده مزایده می بایست نسبت به ثبت سامانه ثنا ( طرح ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه ) اقدام و گواهی ثبت شده را جهت انعقاد قرارداد ارائه نمائید .
13‏- کمیسیون مزایده در رد تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود .
14‏- برنده مزايده متعهد است هر گونه شرطی که مورد نیاز و صلاح موقوفه باشد و در قرارداد قید خواهد شد قبول وتمکین نماید.‏/
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 69680
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 281
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 4180755
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 21743