لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پذیرش دانشجو در دانشکده علوم قرآنی

مهر تحصیلی

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

بانک صوت
موضوع
زمان درج
سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 11 شهریور 1398
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 19 آبان 1398
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 19 آبان 1398
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 19 آبان 1398
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 18 فروردین 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
جمعه 13 تیر 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین