نظرسنجی
همکار گرامی این پرسشنامه در ارتباط با سنجش رضایتمندی همکاران از عملکرد این اداره کل طراحی شده است خواهشمند است با پاسخگویی به سوالات ما در جهت شناسایی مسائل و مشکلات یاری فرمائید.
کابر گرامی فرم نظر سنجی از این تاریخ به بعد قابل دسترس نمی باشد