• امروز دوشنبه یازدهم اسفند 1399 
نظرسنجی
همکار گرامی این پرسشنامه در ارتباط با سنجش رضایتمندی همکاران از عملکرد این اداره کل طراحی شده است خواهشمند است با پاسخگویی به سوالات ما در جهت شناسایی مسائل و مشکلات یاری فرمائید.
کابر گرامی فرم نظر سنجی از این تاریخ به بعد قابل دسترس نمی باشد