اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو آستان مقدس امام زاده داوود الحسنی (ع)

آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو آستان مقدس امام زاده داوود الحسنی (ع)

آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو آستان مقدس امام زاده داوود الحسنی (ع)

 چهارشنبه 6 اسفند 1399   75  0      

اداره اوقاف و امور خيريه شمال غرب تهران در نظر دارد تعداد چهار دستگاه خودرو آستان مقدس امام زاده داوود الحسنی (ع) با مشخصات و شرایط ذیل از طريق مزایده  به فروش برساند .  

             نوع دستگاه                     شماره انتظامی           مدل        رنگ           مبلغ تضمینی                قیمت کارشناسی  

             خاور کمپرسی808       44‏- 384د42         1386     نارنجی   400.000.000ریال      4.000.000.000 ریال

            مینی بوس بنز             44 ‏- 959ط89          1363      آبی         85.000.000ریال       850.000.000 ریال

             تراکتور                             ‏-‏-‏-‏-‏-‏-              1388      قرمز       140.000.00ریال       1.400.000.000 ریال

             پژو405جی ال ایکس 11‏- 941 ی83         1385    نقره ای      60.000.000ریال       600.000.000 ریال

 (                                                      ( شروط و تعهدات مزایده )                                      

1 ‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 2‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .3‏- هزينه چاپ و نشر آگهي در جراید و هزينه كارشناسي و تنظیم سند انتقال رسمی بعهده برنده مزايده می باشد. 4 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود .5‏- متقاضيا ن می بایست جهت شرکت در مزايده 10%قیمت پایه را بعنوان سپرده شركت در مزايده با دریافت فيش از امور مالی این اداره واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی خود ضميمه تقاضاي كتبي با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري چهار شنبه 20‏/12‏/99 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .6‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 13.30 صبح روز شنبه مورخ 23‏/12‏/99محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 7‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نظریه کمیسیون مزایده مبلغ پیشنهادی را بحساب مربوطه واریز و نسبت به انجام تشریفات انتقال سند اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده مشارالیه به نفع امام زاده ضبط می گردد و با نفر بعدی سند تنظیم خواهد شد.ضبط سپرده در خصوص نفر دوم مزایده نیز تسری دارد .8 سپرده نفر دوم تا زمان انتقال قطعی سند به نام نفر اول در حساب باقی خواهد ماند و پس از تنظیم سند با برنده مزایده مسترد خواهد شد. 9 ‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند .10‏- بازديد از وسایل نقلیه فوق در محل آستان مقدس امام زاده داوود (ع) خواهد بود
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار