اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک قطعه باغ  (توتستان) به مساحت 4628متر مربع واقع در شهرزیبا

آگهی مزایده یک قطعه باغ (توتستان) به مساحت 4628متر مربع واقع در شهرزیبا

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ (توتستان) محصور از موقوفه اراده چی به مساحت 4628متر مربع واقع در شهرزیبا انتهای خیابان مرادی جنب پارک جوانمردان

 دوشنبه 4 اسفند 1399   162  0      

اداره اوقاف و امور خيريه شمال غرب تهران در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ (توتستان) محصور از موقوفه اراده چی به مساحت 4628متر مربع دارای استخر ذخیره آب، ساختمان مسکونی ، انباری ،یک حلقه چاه آب قدیمی، درخت توت واقع در شهرزیبا انتهای خیابان مرادی جنب پارک جوانمردان جهت استفاده باغ از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل بدون واگذاری هرگونه حق و حقوقی براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايد .                                                                                

اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ000‏/000‏/55ریال وديعه( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (                                                                       (شروط مزایده)                                                                   

1‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.2‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 3‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود بانضمام کپی مدارک و معرفی نامه ارائه گردد. 4‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد 5‏-برنده مزایده میباید در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخلیه مورد اجاره که مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفی نماید و چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد اداره هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده نخواهد داشت..6 ‏- هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد.7‏-از برنده مزایده ضامنمعتبر با وثیقهمناسب (چک)که ضامن وی تعهد کرده باشد برای تادیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن به موقوفه اخذ خوهد شد و ضامن در قبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت. 8 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد . 10‏- مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . 11‏- متقاضيان می بایست جهت شرکت در مزايده مبلغ 000‏/ 000‏/66ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده واریز فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري چهار شنبه 20‏/12‏/99 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .11‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 13.30 صبح روز شنبه مورخ 23‏/12‏/99محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 12‏- در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفردوم نيز تسري دارد و سند اجاره با نفر بعدي تنظيم خواهد شد . 13‏- سپرده نفر دوم بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد .14‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. 15 ‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است 16‏-اخذ کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به عهده برنده مزایده می باشد.7ا ‏-باتوجه به وضعیت خاص ملک اولویت با اشخاص حقوقی و ارگانهای دولتی می باشد. 18‏-تاريخ بازديد روز دو شنبه مورخ 18‏/12‏/99 از ساعت 13.30 الي 14.30 خواهد بود .
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار