• امروز سه شنبه بیست و نهم بهمن 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک واحد تجاری از رقبات  امامزاده عماد(ع) واقع در خيابان بخشداري

آگهی مزایده یک واحد تجاری از رقبات امامزاده عماد(ع) واقع در خيابان بخشداري

آگهی مزایده یک واحد تجاری از رقبات امامزاده عماد(ع) واقع در خيابان بخشداري

 چهارشنبه 13 شهریور 1398   89  0      

                                                                                 *آگهی مزایده نوبت سوم*

اداره اوقاف شهرستان رباط كريم با هماهنگي هيأت امناء امامزاده عماد(ع) و در اجراي بند 11 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه در نظر داردتعداد یک واحد تجاری از رقبات امامزاده عماد(ع) واقع در خيابان بخشداري را از طريق مزايده در نوبت سوم به اجاره واگذار نمايد.

                                                          ** مشخصات مورد مزايده **

واحد تجاری شماره 18 بمساحت اعیانی  1568 مترمربع در دو طبقه همکف و زیرزمین با اجاره ماهيانه پايه بمبلغ000‏‏‏‏‏/000‏‏‏/250ريال.

                                                                   * شروط آگهي *

1-       برنده مزايده كسي است كه بالاترين مبلغ اجاره را پيشنهاد نمايد.

2-       مدت اجاره يكسال از تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده خواهد بود و افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند.

3-       مغازه بدون حق سرقفلي و كسب و پيشه به اجاره واگذار ميشود و برنده موظف است در پايان مدت اجاره بدون هيچ قيد و شرطي مغازه را همانطور كه تحويل گرفته است تحويل نمايد.

4-       برنده مزایده یکهفته مهلت دارد جهت تنظیم سنداجاره مراجعه نماید در غیر اینصورت سپرده وی ضبط و مورد مزایده با مبلغ پیشنهادی نفر اول به نفر دوم واگذار خواهد شد

5-       متقاضيان شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000‏‏‏‏‏/000‏‏‏‏‏/300 ریال به حساب اعلامی اداره در بانک ملی واریز و فیش واریزی را ضمیمه تقاضای خود تا تاریخ 21‏/6‏‏‏‏‏/98 به اداره اوقاف تحویل نمایند.(متقاضیان جهت اخذ فیش با در دست داشتن کارت ملی به امور مالی اداره مراجعه نمایند)

6-       در تقاضانامه بايد مبلغ اجاره بهاي پيشنهادي بطور صريح و خوانا و بدون قلم خوردگي قيد شود.

7-       به پيشنهادات مبهم، مخدوش و قلم خورده و يا بدون فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-       مزايده كتبي بوده ليكن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه كميسيون بلامانع ميباشد.

9-       متقاضيان ميبايست پيشنهاد خود را به همراه فيش سپرده در پاكت لاك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 21‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏/98 به دبيرخانه اداره اوقاف و امورخيريه رباط كريم تحويل و رسيد دريافت نمايند.

10-    پيشنهادات رسيده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 23‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏/98 در كميسيون مزايده كه در محل اداره اوقاف و امورخيريه رباط كريم تشكيل ميگردد باز، و قرائت و برنده مزايده اعلام ميگردد.

11-      اعضاء کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات مختارند.

12-    برنده مزايده موظف است اجاره سه ماه را به عنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداد به حساب موقوفه واریز و در پایان مدت قرارداد در صورت عدم بدهی اجاره و خسارات وارده مبلغ مذکور به نامبرده عودت داده خواهد شد.

13-    سپرده نفرات بعدي پس از تنظيم سند اجاره با برنده مزايده مسترد خواهد شد.

14-    برنده مزايده موظف است در هنگام تنظيم سند اجاره ضامن معتبر معرفي نمايد و بابت تضمين اجاره ماهيانه و تخليه مغازه وثيقه معتبر از مستأجر اخذ خواهد شد.

15-    با عنايت به اينكه واحد تجاری از رقبات امامزاده عماد(ع) و در مجاورت امامزاده ميباشد، ميبايست متقاضيان از شغل مناسب و نيز در نحوه استفاده از رقبات فوق رعايت كليه شئونات اخلاقي و اسلامي به عمل آيد.

16-    هزينه مزايده (درج آگهي در روزنامه و حق الزحمه كارشناسي) به عهده برنده مزايده ميباشد.

17-   برنده مزایده به یکی از دفاتراسنادرسمی معرفی تانسبت به تنظیم سند اجاره رسمی به صورت عرصه و اعیان وقف بدون حق سرقفلی اقدام نماید وهزینه های ثبتی آن برعهده برنده مزایده میباشد.

 متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 56411803 (واحد اجارات‏‏‏) تماس حاصل نمايند.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار