• امروز پنج شنبه چهاردهم آذر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

 فراخوان مسابقه ارسال تصاویر از مسابقات بین المللی قرآن کریم از سال 1360   تا کنون

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری   از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب ورودی امامزاده پلاک276

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب ورودی امامزاده پلاک276

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب ورودی امامزاده پلاک276 به مساحت حدودی 73‏/22متر مربع

 چهارشنبه 23 مرداد 1398   98  0      

اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری بدون حق از موقوفه امامزاده حسن (ع)با کد تنفضیلی (20003348300025)را به صورت امانی واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب ورودی امامزاده پلاک276 به مساحت حدودی 73‏/22متر مربع جهت استفاده بعنوان مغازه را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نماید .

اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده مبلغ 000‏/000‏/85 ريال

وديعه ( برسم قرض الحسنه ) سه ماه اجاره پیشنهادی

 

                                                                 (شروط مزايده )              

1 ‏‏‏- مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود. 2‏‏‏-مزایده به صورت کتبی بوه و به درخواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3‏‏‏-مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه باید بطور صریح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود وبه انضمام کپی کارت ملی ارائه گردد . 4‏‏‏-به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش ، مبهم و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 5‏‏‏- برنده مزایده می باید در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخلیه مورد اجاره که مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفی نماید و چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول این شروط مقدور نباشد اداره هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده    نخواهد داشت .6‏‏‏- هزینه چاپ و نشر آگهی در روزنامه و حق الزحمه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 7‏‏‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثیقه مناسب که ضامن وی تعهد کرده باشد برای تأدیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن به موقوفه اخذ خواهد شد و ضامن در قبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت . 8‏‏‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود . 9‏‏‏- برنده مزايده متعهد است هر گونه شرطی که مورد نیاز و صلاح موقوفه باشد و در سند اجاره قید خواهد شد قبول وتمکین نماید. 10 ‏- متقاضیان باید جهت شرکت در مزایده ضمن مراجعه به این اداره مبلغ 000‏/000‏/102 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده فیش دریافت وفیش واریزی را ضمیمه در خواست کتبی خود نموده و با اعلام آدرس دقیق پستی و شماره تلفن همراه وفتوکپی کارت ملی وتمامی صفحات شناسنامه در پاکت در بسته قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 16روز دوشنبه مورخ11‏/06‏/1398 به دبیر خانه این اداره واقع در روبروی دانشگاه تهران ، خیابان 12 فروردین ، نبش روانمهر پلاک 122 تحویل و رسید دریافت دارند .12‏‏‏- جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 12 ‏/06‏/1398  در محل این اداره تشکیل و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود13‏‏‏- در صورتیکه برنده مزایده به هر دلیلی از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت یک هفته پس از دعوت از طریق این اداره خودداری نماید سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط میگرددو این ترتیب برای نفرات دوم و سوم نیز تسری دارد و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد .14‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .15 سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظیم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏‏‏- مورد اجاره با شرایط موجود واگذار میگردد به طوری که تمامی مسئولیت های حقوقی و کیفری مرتبط در زمان بهره برداری بر عهده برنده مزایده خواهد بود و نیز اخذ مجوزات اداری از نهادهای دخیل بر عهده برنده مزایده می باشد 17‏-برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و در غیر اینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد .18‏‏‏- ارائه اجاره ماهیانه (12فقره)وچک تخلیه لزامی است .19‏‏‏- تاریخ بازدید ضمن هماهنگی با اداره اوقاف غرب روز یک شنبه مورخ 10‏/06‏/1398 از ساعت 14 لغایت 16 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار