• امروز پنج شنبه سی و یکم مرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  یک باب مجتمع تجاری و شامل 3 طبقه دارای 5 باب مغازه واقع در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مجتمع تجاری و شامل 3 طبقه دارای 5 باب مغازه واقع در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مجتمع تجاری و شامل 3 طبقه دارای 5 باب مغازه واقع در جنت آباد شمالی گلزار غربی نبش بهارستان 7 از رقبات موقوفه حاج محمد رضا طرشتی

 سه شنبه 22 مرداد 1398   64  0      

                                                                               (( آگهي مزايده نوبت اول ))                                           3517‏/1‏/ط

اداره اوقاف و امور خيريه شمال غرب تهران در نظر دارند ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مجتمع تجاری 3طبقه شامل یک باب مغازه طبقه همکف (4باب بوده وامکان جداسازی میباشد) بمساحت 47‏/83 و4 باب مغازه در طبقه فوقانی مجزا بمساحت کلی 76 متر مربع دارای پارکینگ طبقه منفی وانباری برای هرواحد تجاری دارای آسانسور ‏-دربهای سکوریت وکرکره برقی گاز مجزا _ برق سه فاز مشترک و تک فاز مجزا ‏-آب ‏- تراس وحیاط مشترک دو چشمه سرویس بهداشتی وحمام ‏- موقوفه محمد رضا طرشتی   را از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره واگذار نمايند .                                                                                     

اجاره بهاء ماهيانه کلی پايه مزايده مبلغ ‏/000‏/000‏/190ریال ودیعه (برسم قرض الحسنه) سه ماه اجاره پیشنهادی

1‏- مغازه طبقه فوقانی شماره 5 با متراژ 20.37 متر مربع

2‏- مغازه طبقه فوقانی شماره 6 با متراژ 13.80متر مربع

       3‏-مغازه طبقه فوقانی شماره 7 با متراژ 13.5 متر مربع

4‏- مغازه طبقه فوقانی شماره 8 با متراژ 19.10متر مربع                    (شروط مزايده )

1 ‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.2‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 3‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد نوشته شود بانضمام کپی کارت ملی ارائه گردد. 4‏- به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .5‏- برنده مزايده ميبايد در موقع تنظيم قرار داد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء و تخليه مورد اجاره كه مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفي نمايدو چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهد داشت . 6‏- هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد. 7‏- از برنده مزايده ضامن معتبر با وثيقه مناسب (چک کارمندرسمی)كه ضامن وي تعهد كرده باشد براي تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد وضامن درقبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت 8 كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . 9‏- برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد . 10‏- مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . 11‏- متقاضيا ن می بایست جهت شرکت در مزايده مبلغ000‏/000‏/228ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده واریز فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 26‏/5‏/98 به دبيرخانه اين اداره واقع در جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار راه لاله نبش والفجر 8 پلاک72تحويل و رسيد دريافت دارند .12‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 27‏/5‏/98محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود . 13‏- در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفرات دوم و سوم نيز تسري دارد و سند اجاره با نفرات بعدي تنظيم خواهد شد .14‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند 15‏- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد .16‏- برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. 17 ‏- ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .18‏-تاريخ بازديد روز سه شنبه مورخ 22‏/5‏/98 از ساعت 14 الي 16 خواهد بود
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار