• امروز پنج شنبه سی و یکم مرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده تعداد 4 باب مغازه از رقبات  مسجد سیدالشهداء(ع) واقع در خيابان امام خمینی(ره)

آگهی مزایده تعداد 4 باب مغازه از رقبات مسجد سیدالشهداء(ع) واقع در خيابان امام خمینی(ره)

آگهی مزایده تعداد 4 باب مغازه از رقبات مسجد سیدالشهداء(ع) واقع در خيابان امام خمینی(ره)

 شنبه 11 اسفند 1397   108  0      


تولیت موقوفه غیرمتصرفی حاج محمد مهدی ماندگار با نظارت و هماهنگی اداره اوقاف وامورخیریه رباط کریم و در اجراي بند 11 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه در نظر داردتعداد 4 باب مغازه از رقبات مسجد سیدالشهداء(ع) واقع در خيابان امام خمینی(ره) را از طريق مزايده به اجاره واگذار نمايد.

                                                          ** مشخصات مورد مزايده **

مغازه شماره 1 بمساحت 41‏/35مترمربع با اجاره ماهیانه پایه بمبلغ 000‏/500‏/13 ریال

         مغازه شماره 2 بمساحت 01‏/35 مترمربع با اجاره ماهيانه پايه بمبلغ000‏‏‏/500‏‏‏/13ريال .

مغازه شماره 3 بمساحت 78‏/30مترمربع با اجاره ماهیانه پایه بمبلغ 000‏/500‏/13 ریال

مغازه شماره 4 بمساحت 38‏/37مترمربع با اجاره ماهیانه پایه بمبلغ 000‏/500‏/13 ریال

                                                                   * شروط آگهي *

1-      برنده مزايده كسي است كه بالاترين مبلغ اجاره را پيشنهاد نمايد.

2-      مدت اجاره يكسال از تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده خواهد بود و افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند.

3-    مغازه بدون حق سرقفلي و كسب و پيشه به اجاره واگذار ميشود و برنده موظف است در پايان مدت اجاره بدون هيچ قيد و شرطي مغازه را همانطور كه تحويل گرفته است تحويل نمايد.

4-      مباشرت شخص مستأجر در استيفاي منافع شرط لازم است.

5-    متقاضيان شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000‏‏‏/200‏‏‏/16 ریال به عنوان سپرده مزایده به حساب 78505419 نزد بانک تجارت شعبه رباط کریم واریز و فیش واریزی را ضمیمه تقاضای خود درپاکت لاک و مهر شده قرارداده وحداکثر تا تاریخ 21‏‏‏/12‏‏‏/97 به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل نمایند

6-      در تقاضانامه بايد مبلغ اجاره بهاي پيشنهادي بطور صريح و خوانا و بدون قلم خوردگي قيد شود.

7-      به پيشنهادات مبهم، مخدوش و قلم خورده و يا بدون فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-      مزايده كتبي بوده ليكن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه كميسيون بلامانع ميباشد.

9-    پيشنهادات رسيده ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 22‏‏‏/12‏‏‏/97 در كميسيون مزايده كه در محل اداره اوقاف و امورخيريه رباط كريم تشكيل ميگردد باز، و قرائت و برنده مزايده اعلام ميگردد.

10-     اعضاء کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات مختارند.

11-   برنده مزايده موظف است اجاره سه ماه را به عنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداد به حساب موقوفه واریز و در پایان مدت قرارداد در صورت عدم بدهی اجاره و خسارات وارده مبلغ مذکور به نامبرده عودت داده خواهد شد.

12-   سپرده نفرات بعدي پس از تنظيم سند اجاره با برنده مزايده مسترد خواهد شد.

13-   برنده مزايده موظف است در هنگام تنظيم سند اجاره ضامن معتبر معرفي نمايد و بابت تضمين اجاره ماهيانه و تخليه مغازه وثيقه معتبر از مستأجر اخذ خواهد شد.

14-   با عنايت به اينكه مغازه از رقبات مسجدمیباشد ، ميبايست متقاضيان از شغل مناسب و نيز در نحوه استفاده از رقبات فوق رعايت كليه شئونات اخلاقي و اسلامي به عمل آيد.

15-   هزينه مزايده (درج آگهي در روزنامه و حق الزحمه كارشناسي) به عهده برنده مزايده ميباشد.

 متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اداره اوقاف وامورخیریه رباط کریم مراجعه يا با شماره تلفن 56411803 (واحد اجارات‏‏‏) تماس حاصل نمايند.‏‏‏‏/
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار