• امروز شنبه بیست و پنجم مرداد 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده دو واحد تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده حسن (ع) واقع در بهارستان

آگهی مزایده دو واحد تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده حسن (ع) واقع در بهارستان

آگهی مزایده دو واحد تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده حسن (ع) واقع در اسماعیل آباد بهارستان

 شنبه 24 تیر 1396   373  0      

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهارستان در اجرای بند11 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد عرصه واعیان دو واحد تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده حسن (ع) واقع در اسماعیل آباد را بدون اعطای هیچگونه حقی از طریق مزایده برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.

مشخصات واحد های تجاری

 1‏-مغازه شماره پنج بمساحت 24.80مترمربع بانضمام بالکن بمساحت8.40مترمربع با پایه پیشنهادی اجاره ماهیانه4.500.000ریال

2‏- مغازه شماره هفت بمساحت 35متر مربع فاقد بالکن با پایه پیشنهادی اجاره ماهیانه5.500.000ریال

 

شروط آگهی

1‏‏-برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ اجاره را پیشنهاد نماید.

2‏‏-مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده خواهد بود و افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.

3‏‏-تجاریهای فوق بدون حقوق سرقفلی و کسب پیشه به اجاره واگذار می شود و برنده مزایده موظف است در پایان مدت اجاره بدون هیچ قید و شرطی مورد اجاره را همانطورکه تحویل گرفته است تحویل نماید.

4‏‏-مباشرت شخصی مستأجر در استیفای منافع شرط لازم است.

5‏‏-متقاضیان شرکت در مزایده مغازه شماره پنج بایستی 10% از اجاره سالیانه را بمبلغ(000‏/400‏/5 ) ومتقاضایان شرکت در مزایده مغازه شماره هفت بایستی 10% از اجاره سالیانه را بمبلغ(000‏/600‏/6) برسم قرض الحسنه به حساب موقوفه، قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی واریز و اصل فیش را بانضمام تقاضای خود در پاکت لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 7‏/5‏/96به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل و رسید دریافت نماید.( جهت اخذ فیش با در دست داشتن کارت ملی به امور مالی مراجعه شود)

6‏‏-در تقاضا نامه باید مبلغ اجاره بهای پیشنهادی بطورصحیح و خوانا و بدون قلم خوردگی قید شود.

7‏‏-به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و قلم خوردگی و یا بدون فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8‏‏-مزایده کتبی بوده و حضور پیشنهاد دهنده گان در جلسه کمیسیون بلامانع است.

9‏‏- ‏پیشنهادات رأس ساعت10صبح روز یکشنبه مورخ 8‏/5‏/96در جلسه کمیسیون مزایده که در محل اداره اوقاف برگزار می گردد قرائت و برنده آن اعلام می گردد.

11‏‏-اعضاء کمیسیون مزایده در رد و یا قبول پیشنهادات مختار خواهند بود.

12‏‏-برنده مزایده موظف است اجاره 3 ماه را بعنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداد به حساب موقوفه واریز و در پایان مدت قرارداد در صورت عدم بدهی اجاره و خسارات وارده مبلغ مذکور به نامبرده عودت داده خواهد شد.

13‏‏-سپرده نفرات بعدی پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مستردد خواهد شد.

14‏‏- برنده مزایده موظف است در هنگام تنظیم قرارداد یک نفر ضامن و دو نفر شاهد معتبر معرفی و       بابت تضمین اجاره و تخلیه مغازه وثیقه معتبر ارائه نماید.

15‏‏-با عنایت به اینکه تجاریهای فوق از رقبات امامزاده حسن (ع) می باشد متقاضیان می بایست شغل مناسب و در شان بقعه متبرکه انتخاب و در نحوه استفاده از رقبه فوق رعایت کلیه شئونات اسلامی و اخلاقی را بعمل آورند.

16‏‏-هزینه مزایده(آگهی و حق الزحمه کارشناس) بعهده برنده مزایده خواهد بود.

17‏‏-متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره اوقاف وامور خیریه بهارستان واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 56770029 داخلی 102 تماس حاصل نمایند.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار