اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

با انواع وقف آشنا شویم

با انواع وقف آشنا شویم

در این گزارش می‌توانید با انواع وقف آشنا شوید.

 سه شنبه 9 تیر 1394   3052  0      

به گزارش روابط عمومي اداره كل اوقاف ومورخيريه استان تهران ، وقف به طور کلی به دوسته عام و خاص تفکیک می‌شود که در ادامه توضیحاتی مختصری را در این باره می‌خوانید:

وقف عام:

اگر مصارف موقوفه مخصوص دسته یا طبقه معین نباشد آن را وقف عام گویند. مانند وقف بر فقرا - مدارس- مساجد وقف روضه خوانی امام حسین(ع)

وقف عام نیز به دو رویه عمل می شود:
الف) وقف انتفاعی: یعنی اگر واقف نظرش از وقفی كه كرده تحصیل و بدست آوردن درآمد نباشد و استفاده از آن عامه باشد وقف انتفاعی گویند مثل وقف بر مسجد- ساختن پل- مدرسه و غیره.
ب) وقف منفعتی: یعنی منظور واقف از وقف مال یا اموال تحصیل یا بدست آوردن درآمد باشد و عناوین عامه دارد مثل وقف بر تعزیه داری امام حسین(ع)- اطعام- تهیه دارو به مستمندان كه امین (ادارات اوقاف) یا متولی (كسی كه در وقفنامه مشخص شده) وظیفه دارند برابر نیات واقف منافع و درآمد حاصل از موقوفه را به مصرف رساند.

2- وقف خاص:

وقفی است كه برای شخص یا اشخاصی یا اولاد وقف شده است پس اگر وقف مختص گروهی معین باشد آن را وقف خاص گویند مانند وقف بر اولاد

حبس: حبس كردن یا وقف كردن اموال منقول و غیر منقول در همان عنوان و جهتی كه مد نظر حابس است.

حبس دو نوع است:

1- حبس موقت: كه حابس (كسی كه اموال را حبس می كند) مدت حبس را مشخص كند.

2- حبس دائم: كه حابس (كسی كه اموال را حبس می كند) برای همیشه حبس كند كه همان وقف است.

متولی: كسی است كه اوصاف او در وقفنامه از طرف واقف مشخص گردیده و اداره امور موقوفه به عهده متولی می باشد.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار