کد خبر : 304058

تاریخ درج خبر : چهارشنبه 20 تیر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران
• آگهی مزایده مغازه
اداره اوقاف شهرستان رباط كريم با هماهنگي هيأت امناء بقعه مباركه امامزاده عماد(ع) و در اجراي بند 11 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه در نظر دارد مغازه شماره 13 امامزاده عماد(ع) واقع در خيابان بخشداري را از طريق مزايده...

اداره اوقاف شهرستان رباط كريم با هماهنگي هيأت امناء بقعه مباركه امامزاده عماد(ع) و در اجراي بند 11 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه در نظر دارد مغازه شماره 13 امامزاده عماد(ع) واقع در خيابان بخشداري را از طريق مزايده به اجاره واگذار نمايد.
** مشخصات مورد مزايده **
مغازه شماره 13 بمساحت 38‏/27 مترمربع با اجاره ماهيانه پايه بمبلغ000‏/500‏/6 ريال.
* شروط آگهي *
1- برنده مزايده كسي است كه بالاترين مبلغ اجاره را پيشنهاد نمايد.
2- مدت اجاره يكسال از تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده خواهد بود و افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند.
3- مغازه بدون حق سرقفلي و كسب و پيشه به اجاره واگذار ميشود و برنده موظف است در پايان مدت اجاره بدون هيچ قيد و شرطي مغازه را همانطور كه تحويل گرفته است تحويل نمايد.
4- مباشرت شخص مستأجر در استيفاي منافع شرط لازم است.
5- متقاضيان شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000‏/800‏/7 ریال به حساب اعلامی اداره در بانک ملی واریز و فیش واریزی را ضمیمه تقاضای خود تا تاریخ 31‏/04‏/97 به اداره اوقاف تحویل نمایند.(متقاضیان جهت اخذ فیش با در دست داشتن کارت ملی به امور مالی اداره مراجعه نمایند)
6- در تقاضانامه بايد مبلغ اجاره بهاي پيشنهادي بطور صريح و خوانا و بدون قلم خوردگي قيد شود.
7- به پيشنهادات مبهم، مخدوش و قلم خورده و يا بدون فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- مزايده كتبي بوده ليكن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه كميسيون بلامانع ميباشد.
9- متقاضيان ميبايست پيشنهاد خود را به همراه فيش سپرده در پاكت لاك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 31‏/04‏/97 به دبيرخانه اداره اوقاف و امورخيريه رباط كريم تحويل و رسيد دريافت نمايند.
10- پيشنهادات رسيده ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 01‏/05‏/97 در كميسيون مزايده كه در محل اداره اوقاف و امورخيريه رباط كريم تشكيل ميگردد باز، و قرائت و برنده مزايده اعلام ميگردد.
11- اعضاء کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات مختارند.
12- برنده مزايده موظف است اجاره سه ماه را به عنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداد به حساب موقوفه واریز و در پایان مدت قرارداد در صورت عدم بدهی اجاره و خسارات وارده مبلغ مذکور به نامبرده عودت داده خواهد شد.
13- سپرده نفرات بعدي پس از تنظيم سند اجاره با برنده مزايده مسترد خواهد شد.
14- برنده مزايده موظف است در هنگام تنظيم سند اجاره ضامن معتبر معرفي نمايد و بابت تضمين اجاره ماهيانه و تخليه مغازه وثيقه معتبر از مستأجر اخذ خواهد شد.
15- با عنايت به اينكه مغازه از رقبات امامزاده عماد(ع) و در مجاورت امامزاده ميباشد، ميبايست متقاضيان از شغل مناسب و نيز در نحوه استفاده از رقبات فوق رعايت كليه شئونات اخلاقي و اسلامي به عمل آيد.
16- هزينه مزايده (درج آگهي در روزنامه و حق الزحمه كارشناسي) به عهده برنده مزايده ميباشد.
17- متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به دفتر امامزاده عماد(ع) مراجعه يا با شماره تلفن 56411803(واحد اجارات‏-) تماس حاصل نمايند