اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پذیرش دانشجو در دانشکده علوم قرآنی

مهر تحصیلی

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 93‏‏‏/55 مترمربع از موقوفه جوانمرد قصاب واقع در شهرری

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 93‏‏‏/55 مترمربع از موقوفه جوانمرد قصاب واقع در شهرری

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 93‏‏‏/55 مترمربع از موقوفه جوانمرد قصاب واقع در شهرری

1400/7/25 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه علی اکبر خراسانی واقع در  شهرری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه علی اکبر خراسانی واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 00‏‏/66 مترمربع از موقوفه علی اکبر خراسانی واقع در شهرری

1400/7/25 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 20 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 44‏‏‏/30 مترمربع از رقبات امامزاده بی بی  شهر بانو ( س)  واقع در  شهرری

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 44‏‏‏/30 مترمربع از رقبات امامزاده بی بی شهر بانو ( س) واقع در شهرری

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 44‏‏‏/30 مترمربع از رقبات امامزاده بی بی شهر بانو ( س) واقع در شهرری

1400/7/25 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 7 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 36‏‏‏/32 مترمربع از رقبات امامزاده بی بی شهر بانو ( س)  واقع در شهرری

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 36‏‏‏/32 مترمربع از رقبات امامزاده بی بی شهر بانو ( س) واقع در شهرری

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 36‏‏‏/32 مترمربع از رقبات امامزاده بی بی شهر بانو ( س) واقع در شهرری

1400/7/25 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 5 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه عبدالغفور خان باشی ( منیر السلطنه ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه عبدالغفور خان باشی ( منیر السلطنه ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 00‏‏‏/54 مترمربع از موقوفه عبدالغفور خان باشی ( منیر السلطنه ) واقع در شهرری

1400/7/25 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 13 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آشپزخانه از بقعه شیخ صدوق ( ابن بابویه‏-ره ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یک باب آشپزخانه از بقعه شیخ صدوق ( ابن بابویه‏-ره ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یک باب آشپزخانه بمساحت 00‏‏‏/51 مترمربع از بقعه شیخ صدوق ( ابن بابویه‏-ره ) واقع در شهرری

1400/7/25 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 6 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 00‏‏‏/46 مترمربع از موقوفه جوانمرد قصاب واقع در شهرری

1400/7/25 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 15 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده تعدادی از رقبات عرصه و اعیان وقف (تجاری) آستان مقدس امامزاده هاشم (ع واقع در دماوند مشاء جاده هراز

آگهی مزایده تعدادی از رقبات عرصه و اعیان وقف (تجاری) آستان مقدس امامزاده هاشم (ع واقع در دماوند مشاء جاده هراز

آگهی مزایده تعدادی از رقبات عرصه و اعیان وقف (تجاری) آستان مقدس امامزاده هاشم (ع واقع در دماوند مشاء جاده هراز

1400/7/18 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 47 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده تعدادی از رقبات عرصه و اعیان وقف موقوفه میرزایوسف خان مشیرلشگر نائینی ، آستان مقدس امامزاده هاشم (ع)

آگهی مزایده تعدادی از رقبات عرصه و اعیان وقف موقوفه میرزایوسف خان مشیرلشگر نائینی ، آستان مقدس امامزاده هاشم (ع)

آگهی مزایده تعدادی از رقبات عرصه و اعیان وقف موقوفه میرزایوسف خان مشیرلشگر نائینی ، آستان مقدس امامزاده هاشم (ع)

1400/7/18 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 44 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده باغ موقوفه امامزادگان واقع در روستای جلیزجند - فیروزکوه

آگهی مزایده باغ موقوفه امامزادگان واقع در روستای جلیزجند - فیروزکوه

آگهی مزایده باغ موقوفه امامزادگان واقع در روستای جلیزجند - فیروزکوه

1400/7/17 ( آگهی مزایده مهر ماه 1400 ) 48 0 رای به این مطلب ادامه مطلب