اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پذیرش دانشجو در دانشکده علوم قرآنی

مهر تحصیلی

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در بزرگراه آبشناسان

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در بزرگراه آبشناسان

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 70‏/67 متر مربع دارای امکانات : آب مشترک وبرق گاز مستقل سرمایش کولر آبی وگرمایش با رادیاتوروآبگرم از طریق پکیج واقع در بزرگراه آبشناسان

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 264 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی شهر زیبا بلوار شهر زیبا

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی شهر زیبا بلوار شهر زیبا

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 30‏/78 متر مربع دارای امکانات : آب وگاز مشترک وبرق مستقل سرمایش کولر آبی وگرمایش با رادیاتوروآبگرم از طریق پکیج واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی شهر زیبا...

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 192 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در بزرگراه آبشناسان

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در بزرگراه آبشناسان

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 70‏/67 متر مربع دارای امکانات : آب مشترک وبرق گاز مستقل سرمایش کولر آبی وگرمایش با رادیاتوروآبگرم از طریق پکیج واقع در بزرگراه آبشناسان

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 99 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 30‏/78 متر مربع دارای امکانات : آب وگاز مشترک وبرق مستقل سرمایش کولر آبی وگرمایش با رادیاتوروآبگرم از طریق پکیج واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 152 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان  بمساحت 30‏/78 متر مربع  واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان بمساحت 30‏/78 متر مربع واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان بمساحت 30‏/78 متر مربع واقع انتهای غربی بلوار آیت اله کاشانی شهر زیبا بلوار شهر زیبا بلوک 35 پلاک 2 شهرداری طبقه چهارم

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 113 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحدمسکونی واقع در خیابان بریانک کوچه غفوری

آگهی مزایده یک واحدمسکونی واقع در خیابان بریانک کوچه غفوری

آگهی مزایده یک واحدمسکونی از موقوفه ثلث غفوری با را به صورت امانی واقع در خیابان بریانک کوچه غفوری

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 130 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحدمسکونی واقع در خیابان بریانک

آگهی مزایده یک واحدمسکونی واقع در خیابان بریانک

آگهی مزایده یک واحدمسکونی از موقوفه ثلث غفوری واقع در خیابان بریانک کوچه غفوری, جنب بن بست اول پلاک 2و3 به متراژ 72‏/59 مربع در طبقه اول

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 100 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد مغازه تجاری واقع در خیابان انقلاب روبروی پارک دانشجو

آگهی مزایده یک واحد مغازه تجاری واقع در خیابان انقلاب روبروی پارک دانشجو

آگهی مزایده یک واحد مغازه تجاری از موقوفه مصطفی قلی خان میرشکار واقع در خیابان انقلاب روبروی پارک دانشجو کوچه سعید پلاک 5 شهرداری به مساحت حدودی 15‏/95مترمربع

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 98 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحدمسکونی واقع در خیابان خیام

آگهی مزایده یک واحدمسکونی واقع در خیابان خیام

آگهی مزایده یک واحدمسکونی از موقوفه خدیجه جنانی واقع در خیابان خیام خیابان مهدویان احدی

1400/2/30 ( آگهی مزایده اردیبهشت ماه 1400 ) 116 0 رای به این مطلب ادامه مطلب