• امروز یک شنبه دهم اسفند 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو آستان مقدس امام زاده داوود الحسنی (ع)

آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو آستان مقدس امام زاده داوود الحسنی (ع)

آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو آستان مقدس امام زاده داوود الحسنی (ع)

1399/12/6 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 42 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه واقع درشهرک آزادی

آگهی مزایده یک باب مغازه واقع درشهرک آزادی

آگهی مزایده یک باب مغازه واقع درشهرک آزادی میدان رسول الله (ص) پاساژ جدید الاحداث مسجد(نگین)طبقه اول شماره 10 –F1 بمساحت 18.36مترمربع

1399/12/4 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 18 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک قطعه باغ  (توتستان) به مساحت 4628متر مربع واقع در شهرزیبا

آگهی مزایده یک قطعه باغ (توتستان) به مساحت 4628متر مربع واقع در شهرزیبا

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ (توتستان) محصور از موقوفه اراده چی به مساحت 4628متر مربع واقع در شهرزیبا انتهای خیابان مرادی جنب پارک جوانمردان

1399/12/4 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 51 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده 5 باب از رقبات موقوفه مسجدجامع انصار المهدی عج واقع درجنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی (عج)

آگهی مزایده 5 باب از رقبات موقوفه مسجدجامع انصار المهدی عج واقع درجنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی (عج)

آگهی مزایده 5 باب از رقبات موقوفه مسجدجامع انصار المهدی عج واقع درجنت آباد شمالی بلوار انصار المهدی (عج)

1399/12/4 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 14 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 57.25  متر مربع در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 57.25 متر مربع در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 57.25 متر مربع ) واقع در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان(بهارستان 21) پلاک 3 شهرداری طبقه دوم

1399/12/4 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 25 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع  در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی بمساحت 68.46 متر مربع ) واقع در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان(بهارستان 21) پلاک 3 شهرداری طبقه سوم

1399/12/4 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 26 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی  واقع  در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان(بهارستان 21) پلاک 3 شهرداری طبقه سوم

1399/12/3 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 63 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی – خیابان شهید سید محمد هاشمیان(بهارستان 21) پلاک 3 شهرداری طبقه دوم

1399/12/3 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 61 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب سالن واقع در میدان شهر زیبا

آگهی مزایده یک باب سالن واقع در میدان شهر زیبا

آگهی مزایده یک باب سالن واقع در میدان شهر زیبا خیابان شهید احمد کاشانی مقابل خیابان آشوری فوقانی پاساژ مسجد طبقه سوم واحد چهار بمساحت 149.04مترمربع

1399/12/3 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 47 0 رای به این مطلب ادامه مطلب