اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده یک باب آپارتمان از رقبات موقوفه متصرفی امیر سلیمان خان قاجار واقع در اسلامشهر

آگهی مزایده یک باب آپارتمان از رقبات موقوفه متصرفی امیر سلیمان خان قاجار واقع در اسلامشهر

آگهی مزایده یک باب آپارتمان از رقبات موقوفه متصرفی امیر سلیمان خان قاجار واقع در اسلامشهر میدان نماز خیابان تعاون روبروی درب اتوبوسرنی

1399/12/27 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 51 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب آپارتمان  واقع در تهران بزرگراه مدرس

آگهی مزایده یک باب آپارتمان واقع در تهران بزرگراه مدرس

آگهی مزایده یک باب آپارتمان از رقبات موقوفه متصرفی امیر سلیمان خان قاجار واقع در تهران بزرگراه مدرس خیابان نلسون ماندلا خیابان گلستانک خیابا ن خرسند پلاک 48

1399/12/25 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 136 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در اسلامشهر

آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در اسلامشهر

آگهی مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه تابش نیا واقع در اسلامشهر – شهرک محمدیه جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)

1399/12/24 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 33 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه سیف الدین بهمنی)

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه سیف الدین بهمنی)

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارند به استناد صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری به شماره 1014009 مورخ 29‏/10‏/99 اقدام به جذب سرمایه گذار بخش...

1399/12/24 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 61 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه قناد تهرانی)

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه قناد تهرانی)

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارند به استناد صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری به شماره 1014009 مورخ 29‏/10‏/99 اقدام به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی...

1399/12/24 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 40 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی( نام موقوفه خدیجه کشفیان)

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی( نام موقوفه خدیجه کشفیان)

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارند به استناد صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری به شماره 1014009 مورخ 29‏/10‏/99 اقدام به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی...

1399/12/24 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 35 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه ابراهیم مهجور)

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه ابراهیم مهجور)

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارند به استناد صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری به شماره 1014009 مورخ 29‏/10‏/99 اقدام به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی...

1399/12/24 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 36 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه زبیده خاتون)

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه زبیده خاتون)

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارند به استناد صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری به شماره 1014009 مورخ 29‏/10‏/99 اقدام به جذب سرمایه گذار بخش...

1399/12/24 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 28 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه معین پور)

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (نام موقوفه معین پور)

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران و اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران در نظر دارند اقدام به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی نماید،

1399/12/24 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 34 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده ملزومات آشپزخانه

آگهی مزایده ملزومات آشپزخانه

آگهی مزایده فروش تعدادی از ملزومات آشپزخانه

1399/12/18 ( آگهی مزایده اسفند ماه ) 73 0 رای به این مطلب ادامه مطلب