• امروز یک شنبه پنجم بهمن 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی  واقع در خیابان پیروزی

آگهی مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در خیابان پیروزی

آگهی مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی از موقوفه جزایری واقع در خیابان پیروزی خیابان اول نیروی هوایی کوچه سرکندی پلاک 26طبقه همکف (روبری پارکینگ )

1399/11/4 ( آگهی مزایده 1399 ) 38 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک  آپارتمان  اداری واقع در تهرانپارس بلوار شاهد 212شرقی

آگهی مزایده یک آپارتمان اداری واقع در تهرانپارس بلوار شاهد 212شرقی

یک واحد اپارتمان اداری از موقوفه مسجد سلمان فارسی واقع در تهرانپارس بلوار شاهد 212شرقی مابین شبیتری وخیابان شفیعی جنب مسجد سلمان فارسی پلاک 471

1399/11/4 ( آگهی مزایده 1399 ) 29 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

یک واحد اپارتمان اداری   واقع درتهرانپارس

یک واحد اپارتمان اداری واقع درتهرانپارس

یک واحد اپارتمان اداری از موقوفه مسجد سلمان فارسی واقع درتهرانپارس بلوار شاهد 212شرقی مابین شبیتری وخیابان شفیعی جنب مسجد سلمان فارسی پلاک 471

1399/11/4 ( آگهی مزایده 1399 ) 32 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یکباب سوله   واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب سوله واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب سوله از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری بزرگراه امام رضا سه راه سیمان کمربندی دوم بالاتر از سیلو گندم پلاک 45 جنب رستوران بهاران بمتراژ 39‏/1126...

1399/11/4 ( آگهی مزایده 1399 ) 14 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یکباب مغازه  واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری بزرگراه امام رضا (ع) شمال سه راه سیمان مجتمع عقیق امام رضا (ع) مغازه شماره 11 پلاک 165 جدید بمتراژ 00‏‏‏‏/24...

1399/11/4 ( آگهی مزایده 1399 ) 5 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یکباب مغازه  از رقبات موقوفه رمضان هراتی واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه از رقبات موقوفه رمضان هراتی واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه از رقبات موقوفه رمضان هراتی واقع در شهرری میدان فرمانداری ابتدای خیابان کمیل مجتمع لاله پلاک 1 بمتراژ 00‏‏‏/15 متر مربع

1399/11/1 ( آگهی مزایده 1399 ) 20 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده   یکباب مغازه به از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری بزرگراه امام رضا (ع) شمال سه راه سیمان مجتمع عقیق امام رضا (ع) مغازه شماره 1 پلاک 189 جدید بمتراژ 18‏‏‏/17...

1399/10/27 ( آگهی مزایده 1399 ) 15 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه عبدالغفور خان لله باشی ( منیرالسلطنه ) واقع در شهرری بزرگراه امام رضا (ع) شمال سه راه سیمان مجتمع عقیق امام رضا (ع) مغازه شماره 11 پلاک 165 جدید بمتراژ 00‏‏‏‏/24...

1399/10/27 ( آگهی مزایده 1399 ) 9 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده   یکباب مغازه به از رقبات موقوفه آستان بی بی زبیده (س) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه آستان بی بی زبیده (س) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه آستان بی بی زبیده (س) واقع در شهرری خیابان فدائیان اسلام کوچه امامزاده بی بی زبیده ( س) جنب درب ورودی بمتراژ 75‏‏‏/16 متر مربع

1399/10/27 ( آگهی مزایده 1399 ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه آستانه بی بی هاجر خاتون (س) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه آستانه بی بی هاجر خاتون (س) واقع در شهرری

آگهی مزایده یکباب مغازه به از رقبات موقوفه آستانه بی بی هاجر خاتون (س) واقع در شهرری جاده چرمشهر جنب امامزاده بی بی هاجر خاتون (س) بمتراژ 69‏‏‏‏/60 متر مربع

1399/10/27 ( آگهی مزایده 1399 ) 7 0 رای به این مطلب ادامه مطلب