• امروز چهارشنبه نهم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 54‏/64مترمربع ازرقبات موقوفه کربلائی محمد رحیم واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی

1399/7/7 ( آگهی مزایده 1399 ) 29 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی،کوچه امامزاده

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی،کوچه امامزاده

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 09‏/75مترمربع ازرقبات موقوفه کربلائی محمد رحیم واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی،کوچه امامزاده

1399/7/7 ( آگهی مزایده 1399 ) 30 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب باشگاه ورزشی واقع در تهران، خیابان17شهریور،انتهای خیابان طیب،نبش کوچه رزاقی

آگهی مزایده یک باب باشگاه ورزشی واقع در تهران، خیابان17شهریور،انتهای خیابان طیب،نبش کوچه رزاقی

آگهی مزایده یک باب باشگاه ورزشی به مساحت 91‏/293مترمربع ازرقبات موقوفه عبدالله رهنما واقع در تهران، خیابان17شهریور،انتهای خیابان طیب،نبش کوچه رزاقی

1399/7/7 ( آگهی مزایده 1399 ) 16 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 09‏/75مترمربع ازرقبات موقوفه کربلائی محمد رحیم واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی

1399/7/7 ( آگهی مزایده 1399 ) 18 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در میدان قیام،خیابان مولوی

آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در میدان قیام،خیابان مولوی

آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت400مترمربع ازرقبات موقوفه حاجی شیخ عبدالحسین خرازی واقع در میدان قیام،خیابان مولوی

1399/7/7 ( آگهی مزایده 1399 ) 39 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی  واقع درخیابان15خرداد شرقی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع درخیابان15خرداد شرقی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 54‏/64مترمربع ازرقبات موقوفه کربلائی محمد رحیم واقع در تهران،خیابان15خرداد شرقی،کوچه امامزاده یحیی

1399/7/7 ( آگهی مزایده 1399 ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد تجاری به مساحت 16 متر مربع  واقع در بازار‏ ابتدای بازارچه حاج قاسم پاساژ فرمانی

آگهی مزایده یک واحد تجاری به مساحت 16 متر مربع واقع در بازار‏ ابتدای بازارچه حاج قاسم پاساژ فرمانی

آگهی مزایده یک واحد تجاری به مساحت 16 متر مربع از موقوفه نبات خانم اصفهانی واقع در بازار‏-بازار عباس آباد ابتدای بازارچه حاج قاسم پاساژ فرمانی

1399/7/1 ( آگهی مزایده 1399 ) 41 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد تجاری به مساحت 41‏/37 متر مربع از موقوفه امامزاده روح اله ( ع)  واقع در میدان امام خمینی ابتدای باب همایون

آگهی مزایده یک واحد تجاری به مساحت 41‏/37 متر مربع از موقوفه امامزاده روح اله ( ع) واقع در میدان امام خمینی ابتدای باب همایون

آگهی مزایده یک واحد تجاری به مساحت 41‏/37 متر مربع از موقوفه امامزاده روح اله ( ع) واقع در میدان امام خمینی ابتدای باب همایون طبقه اول بقعه متبرکه

1399/7/1 ( آگهی مزایده 1399 ) 38 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب انبار  به مساحت 75‏/16 متر مربع واقع در خیابان امیرکبیر خیابان ملت کوچه کاوه

آگهی مزایده یک باب انبار به مساحت 75‏/16 متر مربع واقع در خیابان امیرکبیر خیابان ملت کوچه کاوه

آگهی مزایده یک باب انبار به مساحت 75‏/16 متر مربع از موقوفه میرزا محمد خان قاجار واقع در خیابان امیرکبیر خیابان ملت کوچه کاوه

1399/7/1 ( آگهی مزایده 1399 ) 23 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد اداری به مساحت 80‏/65 متر مربع واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان منیریه

آگهی مزایده یک واحد اداری به مساحت 80‏/65 متر مربع واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان منیریه

آگهی مزایده یک واحد اداری به مساحت 80‏/65 متر مربع از موقوفه سکینه وقار الدوله واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان منیریه

1399/7/1 ( آگهی مزایده 1399 ) 55 0 رای به این مطلب ادامه مطلب