• امروز چهارشنبه پنجم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده حضرتین (ع)

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده حضرتین (ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده حضرتین(ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده اهل بن علی (ع)

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده اهل بن علی (ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده اهل بن علی (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 2 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده سیده ملک خاتون سلام الله علیها

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده سیده ملک خاتون سلام الله علیها

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده سیده ملک خاتون سلام الله علیها با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده یحیی (ع)

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده یحیی (ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده یحیی(ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده هاشم(ع)

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده هاشم(ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) فیروزکوه

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) فیروزکوه

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده معصوم (ع)

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده معصوم (ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده معصوم (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود.

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم  سوگواری شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده ابوالحسن (ع)

مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده ابوالحسن (ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده ابوالحسن (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده عیسی(ع)

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده عیسی(ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده عیسی (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 2 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده سید مطهر (ع)

مراسم شهادت امام جعفر صادق عليه السلام در جوار آستان مقدس امامزاده سید مطهر (ع)

همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده سید مطهر (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار می شود

1398/4/5 ( خبر سال 98 ) 1 0 رای به این مطلب ادامه مطلب