• امروز شنبه سوم فروردین 1398 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
« آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم »

« آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم »

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری ازموقوفه میرزا نایب بشرح ذیل واقع در ازگل – میدان ازگل – روبروی مسجد جامع ازگل پلاک 88

1397/12/13 ( آگهي مزايده ) 143 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

«  آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم  »

« آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم »

آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی ازموقوفه امیر محمد حسنخانی بشرح ذیل واقع در فرمانیه‏-

1397/12/13 ( آگهي مزايده ) 239 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان اداری از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در تهران ‏- جردن

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان اداری از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در تهران ‏- جردن

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان اداری از رقبات موقوفه غیر متصرفی احمد خان معظم الملک واقع در تهران ‏- جردن

1397/12/8 ( آگهي مزايده ) 144 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت سوم 5باب مغازه از رقبات امامزاده هاشم(ع)

آگهی مزایده نوبت سوم 5باب مغازه از رقبات امامزاده هاشم(ع)

آگهی مزایده نوبت سوم 5باب مغازه از رقبات امامزاده هاشم(ع)

1397/12/8 ( آگهي مزايده ) 63 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده 3 باب مغازه و3باب مسکونی از رقبات موقوفه علیرضا خان مشیر لشکر

آگهی مزایده 3 باب مغازه و3باب مسکونی از رقبات موقوفه علیرضا خان مشیر لشکر

آگهی مزایده 3 باب مغازه و3باب مسکونی از رقبات موقوفه علیرضا خان مشیر لشکر

1397/12/8 ( آگهي مزايده ) 93 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده سه واحد تجاری

آگهی مزایده سه واحد تجاری

آگهی مزایده سه واحد تجاری ، مغازه اول (شرقی ) بمساحت 20‏/26 ومغازه دوم (مرکزی) بمساحت 40‏/23 ومغازه سوم (غربی) بمساحت 80‏/22 . مترمربع واقع در شهرری کهریزک قلعه شیخ جاده قدیم قم بلوار سالمندان...

1397/12/4 ( آگهي مزايده ) 99 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع بلوار اشرفی اصفهانی

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع بلوار اشرفی اصفهانی

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض خ22بهمن خ ناطق نوری داخل راهرو ورودی امامزاده بمساحت 10‏/12مترمربع از موقوفه امامزادگان سید جعفر و حمیده خاتون (ع)

1397/11/29 ( آگهي مزايده ) 122 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سالن واقع بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض خ22بهمن خ ناطق نوری ساختمان جنب ورودی امامزاده

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سالن واقع بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض خ22بهمن خ ناطق نوری ساختمان جنب ورودی امامزاده

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سالن واقع بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض خ22بهمن خ ناطق نوری ساختمان جنب ورودی امامزاده طبقه اول بمساحت225مترمربع از موقوفه امامزادگان سید جعفر و حمیده خاتون...

1397/11/29 ( آگهي مزايده ) 70 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سالن واقع بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سالن واقع بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سالن واقع بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض خ22بهمن خ ناطق نوری ساختمان جنب ورودی امامزاده طبقه همکف بمساحت 20‏/214مترمربع از موقوفه امامزادگان سید جعفر و حمیده...

1397/11/29 ( آگهي مزايده ) 53 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده  یک واحد مسکونی واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد مسکونی واقع در شهرری

آگهی مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 28‏‏‏‏‏/123 مترمربع واقع در شهرری محله جوانمرد قصاب بلوار شهدا ضلع جنوبی میدان پلاک 6 طبقه پنجم جنوب شرقی از موقوفه جوانمردقصاب

1397/11/13 ( آگهي مزايده ) 86 0 رای به این مطلب ادامه مطلب