• امروز پنج شنبه سی و یکم مرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده دوباب ساختمان مسکونی جهت استفاده انباری از موقوفات سلیمان خان افشارواقع در خیابان 15 خرداد کوچه اکبرن

آگهی مزایده دوباب ساختمان مسکونی جهت استفاده انباری از موقوفات سلیمان خان افشارواقع در خیابان 15 خرداد کوچه اکبرن

آگهی مزایده دوباب ساختمان مسکونی جهت استفاده انباری از موقوفات سلیمان خان افشارواقع در خیابان 15 خرداد کوچه اکبرنژاد

1398/5/28 ( آگهي مزايده ) 31 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده نوبت اول ))

((آگهی مزایده نوبت اول ))

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ملارد در نظر دارد سه رقبه از رقبات موقوفات این اداره را طی قانون مصوب سال 1376 به اجاره واگذار نماید.

1398/5/28 ( آگهي مزايده ) 15 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

1398/5/28 ( آگهي مزايده ) 17 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری   از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب ورودی امامزاده پلاک276

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب ورودی امامزاده پلاک276

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب ورودی امامزاده پلاک276 به مساحت حدودی 73‏/22متر مربع

1398/5/23 ( آگهي مزايده ) 49 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری  از موقوفه امامزاده حسن (ع)واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک پاساژ عقیق

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع)واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک پاساژ عقیق

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع)واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک پاساژ عقیق طبقه همکف پلاک 176به مساحت حدودی91‏/17 متر مربع

1398/5/23 ( آگهي مزايده ) 22 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع)  واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب امام زاده حسن (ع) به مساحت 28 متر مربع ( شماره 5

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب امام زاده حسن (ع) به...

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب امام زاده حسن (ع) به مساحت 28 متر مربع ( شماره 5 )

1398/5/23 ( آگهي مزايده ) 19 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب امام زاده حسن (ع) به مساحت 28 متر مربع

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب امام زاده حسن (ع) به...

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه امامزاده حسن (ع) واقع در خیابان قزوین خیابان امین الملک جنب امام زاده حسن (ع) به مساحت 28 متر مربع

1398/5/23 ( آگهي مزايده ) 19 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده  یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه اسداله چوبفروش  واقع درخیابان امام خمینی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه اسداله چوبفروش واقع درخیابان امام خمینی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه اسداله چوبفروش واقع درخیابان امام خمینی

1398/5/23 ( آگهي مزايده ) 61 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه موقوفات خانم کوکب لشگری واقع در خیابان آزادی بلوار استاد معین خیابان نصیر اباد

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه موقوفات خانم کوکب لشگری واقع در خیابان آزادی بلوار استاد معین خیابان نصیر اباد

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه موقوفات خانم کوکب لشگری واقع در خیابان آزادی بلوار استاد معین خیابان نصیر اباد

1398/5/22 ( آگهي مزايده ) 94 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در بلوار گلاب خیابان شهید حسینی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در بلوار گلاب خیابان شهید حسینی

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفات عباسقلی طرشتی واقع در بلوار گلاب خیابان شهید حسینی کوچه گلنازغربی هشتم پلاک 2 طبقه اول به مساحت حدودی 207متر مربع

1398/5/22 ( آگهي مزايده ) 91 0 رای به این مطلب ادامه مطلب