اخبار و اطلاع رسانی

صفحه ی اصلی / اخبار و اطلاع رساني

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده  سیده ملک خاتون (س)

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده سیده ملک خاتون (س)

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده سیده ملک خاتون (س) برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده  اولیاء  (ع) شهرستان  پاکدشت

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده اولیاء (ع) شهرستان پاکدشت

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده اولیاء (ع) پاکدشت برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده بی بی سکینه (س) ملارد

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده بی بی سکینه (س) ملارد

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده بی بی سکینه(س) ملارد برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده سید لطیف  (ع) شهرستان بهارستان

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده سید لطیف (ع) شهرستان بهارستان

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده سید لطیف (ع) بهارستان برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده باقر  (ع) بهارستان

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده باقر (ع) بهارستان

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده باقر (ع) بهارستان برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده روح الله الحسنی  (ع)

اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده روح الله الحسنی (ع)

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده روح الله الحسنی(ع) برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 4 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزادگان پنج تن (ع) لویزان

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزادگان پنج تن (ع) لویزان

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزادگان پنج تن(ع) لویزان برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 5 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده داوود(ع)

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده داوود(ع)

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده داوودالحسنی(ع) برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده  عیسی(ع) اسلامشهر

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده عیسی(ع) اسلامشهر

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده عیسی(ع) اسلامشهربرپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده صالح(ع) فرحزاد

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز امامزاده صالح(ع) فرحزاد

نماز پرشکوه عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز آستان مقدس امامزاده صالح(ع) فرحزاد برپا می شود

1400/2/23 ( خبر سال ۱۴۰۰ ) 3 0 رای به این مطلب ادامه مطلب