11 معرفي مديران
  • امروز یک شنبه سی و یکم شهریور 1398 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

مجتبی عبداللهی
عنوان
مدیر کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
مجتبی عبداللهی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
محمدرضا غلامی
عنوان
رئیس دفتر مدیر کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا غلامی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
داود وکیل پور
عنوان
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
داود وکیل پور
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
manabe.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم  حسینی المدنی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی المدنی
تلفن
88735115
فکس
88735122
پست الکترونیک
farhangi.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سیدی
عنوان
مسئول بازرسی و پاسخگوئی به شکایات اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سیدی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
bazresi.tehran@awqaf.ir
عبدالرضا شهیدی پارسا
عنوان
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی استان تهران
نام مدیر
عبدالرضا شهیدی پارسا
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
Hoghoghi.tehran@awqaf.ir
محمد  شجاعی
عنوان
رئیس حراست اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
محمد شجاعی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
herasat.tehran@awqaf
دکتر فرامرز عظیمی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه استان تهران
نام مدیر
دکتر فرامرز عظیمی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
eghtesadi.tehran@awqaf.ir
محمدرضا نظری
عنوان
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا نظری
تلفن
88735117
فکس
88500587
پست الکترونیک
ravabet.tehran@awqaf.ir
محمدرضا غلامی مهرادرانی
عنوان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا غلامی مهرادرانی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
it.tehran@awqaf.ir
ابوالفضل رحمانی
عنوان
مسئول توسعه و عمران معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
ابوالفضل رحمانی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
btom_tehran@awqaf.ir