9 معرفي مديران
  • امروز یک شنبه بیست و نهم اردیبهشت  1398 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

مجتبی عبدالهی
عنوان
مدیر کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
مجتبی عبدالهی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
داود وکیل پور
عنوان
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
داود وکیل پور
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
manabe.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم  حسینی المدنی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی المدنی
تلفن
88735115
فکس
88735122
پست الکترونیک
farhangi.tehran@awqaf.ir
محمدرضا نظری
عنوان
مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا نظری
تلفن
88735117
فکس
88500587
پست الکترونیک
ravabet.tehran@awqaf.ir
نصرت الله  رستمی
عنوان
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
نصرت الله رستمی
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
Hoghoghi.tehran@awqaf.ir
بهزاد پورکهن
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
بهزاد پورکهن
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
eghtesadi.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سیدی
عنوان
مسئول بازرسی و پاسخگوئی به شکایات اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سیدی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
bazresi.tehran@awqaf.ir
حسین محمدي قائم
عنوان
مسئول توسعه و عمران معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حسین محمدي قائم
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
btom_tehran@awqaf.ir
محمدرضا  غلامی مهرادرانی
عنوان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا غلامی مهرادرانی
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
it.tehran@awqaf.ir