11 معرفي مديران

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

مجتبی عبداللهی
عنوان
مدیر کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
مجتبی عبداللهی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
محمدرضا غلامی
عنوان
مشاور اجرایی و رئیس حوزه ریاست
نام مدیر
محمدرضا غلامی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
داود وکیل پور
عنوان
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
داود وکیل پور
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
manabe.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم  حسینی المدنی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی المدنی
تلفن
88735115
فکس
88735122
پست الکترونیک
farhangi.tehran@awqaf.ir
محمد سالمیان
عنوان
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
محمد سالمیان
تلفن
88735117
فکس
88500587
پست الکترونیک
ravabet.tehran@awqaf.ir
عبدالرضا شهیدی پارسا
عنوان
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی استان تهران
نام مدیر
عبدالرضا شهیدی پارسا
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
Hoghoghi.tehran@awqaf.ir
رضا ذکاوت
عنوان
مسئول بازرسی و پاسخگوئی به شکایات اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
رضا ذکاوت
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
bazresi.tehran@awqaf.ir
محمد  شجاعی
عنوان
رئیس حراست اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران
نام مدیر
محمد شجاعی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
herasat.tehran@awqaf
دکتر فرامرز عظیمی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه استان تهران
نام مدیر
دکتر فرامرز عظیمی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
eghtesadi.tehran@awqaf.ir
محمدرضا غلامی مهرادرانی
عنوان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا غلامی مهرادرانی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
it.tehran@awqaf.ir
ابوالفضل رحمانی
عنوان
مسئول توسعه و عمران معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
ابوالفضل رحمانی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
btom_tehran@awqaf.ir