10 معرفي مديران
  • امروز جمعه بیست و هشتم دی 1397 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا محمدزاده
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا محمدزاده
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
داود وکیل پور
عنوان
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
داود وکیل پور
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
manabe.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم  حسینی المدنی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی المدنی
تلفن
88735115
فکس
88735122
پست الکترونیک
farhangi.tehran@awqaf.ir
محمدرضا نظری
عنوان
نام مدیر
محمدرضا نظری
تلفن
88735117
فکس
88500587
پست الکترونیک
ravabet.tehran@awqaf.ir
نصرت الله  رستمی
عنوان
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
نصرت الله رستمی
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
Hoghoghi.tehran@awqaf.ir
بهزاد پورکهن
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
بهزاد پورکهن
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
eghtesadi.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سیدی
عنوان
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سیدی
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
bazresi.tehran@awqaf.ir
حسین محمدي قائم
عنوان
مسئول توسعه و عمران معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حسین محمدي قائم
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
btom_tehran@awqaf.ir
ذبیح الله رضائی
عنوان
رئیس حراست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
ذبیح الله رضائی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
herasat.tehran@awqaf.ir
محمدرضا  غلامی مهرادرانی
عنوان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا غلامی مهرادرانی
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
it.tehran@awqaf.ir