11 معرفي مديران
  • امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

حسین محمدي قائم
عنوان
مسئول توسعه و عمران معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حسین محمدي قائم
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
btom_tehran@awqaf.ir
ذبیح الله رضائی
عنوان
رئیس حراست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
ذبیح الله رضائی
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
herasat.tehran@awqaf.ir
بهزاد  پور کهن دین
عنوان
مسئول اجارات و بهره وری معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
بهزاد پور کهن دین
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
ejarat.tehran@awqaf.ir
محمدرضا نظری
عنوان
روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا نظری
تلفن
88735117
فکس
88500587
پست الکترونیک
ravabet.tehran@awqaf.ir
عبدالرضا  شهیدی پارسا
عنوان
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
عبدالرضا شهیدی پارسا
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
Hoghoghi.tehran@awqaf.ir
محمدرضا  غلامی مهرادرانی
عنوان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
محمدرضا غلامی مهرادرانی
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
it.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین حسین  سالاری
عنوان
دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین حسین سالاری
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک
bazresi.tehran@awqaf.ir
بهزاد پورکهن
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
بهزاد پورکهن
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
eghtesadi.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم  حسینی المدنی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی المدنی
تلفن
88735115
فکس
88735122
پست الکترونیک
farhangi.tehran@awqaf.ir
داود وکیل پور
عنوان
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
داود وکیل پور
تلفن
88178066
فکس
88500587
پست الکترونیک
manabe.tehran@awqaf.ir
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا محمدزاده
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا محمدزاده
تلفن
88178066
فکس
پست الکترونیک