• امروز پنج شنبه سی و یکم مرداد 1398 
نظرسنجی
همکار گرامی این پرسشنامه در ارتباط با سنجش رضایتمندی همکاران از عملکرد این اداره کل طراحی شده است خواهشمند است با پاسخگویی به سوالات ما در جهت شناسایی مسائل و مشکلات یاری فرمائید.