• امروز شنبه سوم فروردین 1398 

مقالات سازمان اوقاف


جدیدترین مقالات

حفظ موقوفه از اهم وظايف متولي است و هر گاه در نگهداري آن کوتاهي کند مي‌يابد پاسخگو بوده و از عهده خسارت وارده نيز برآيد.

یک شنبه 13 آبان 1397          132 رای به این مطلب

وقف در قرآن

چهارشنبه 3 آذر 1395          292 رای به این مطلب

عجیب ترین وقف ها

چهارشنبه 3 آذر 1395          222 رای به این مطلب

احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت

چهارشنبه 3 آذر 1395          184 رای به این مطلب

چرا و چگونه وقف کنیم

چهارشنبه 3 آذر 1395          449 رای به این مطلب

نقش رسانه های ارتباط جمعی درترويج فرهنگ وقف در جامعه

دوشنبه 24 آبان 1395          203 رای به این مطلب

آثار فرهنگي،اجتماعي و تربيتي وقف در جامعه اسلامي

دوشنبه 24 آبان 1395          287 رای به این مطلب

وقف در فرهنگ اسلام راهكارها، موانع و شرايط

دوشنبه 24 آبان 1395          159 رای به این مطلب

راه‌هاي ترويج فرهنگ وقف و نيكوكاري و توسعه‌ي موقوفات در جامعه

دوشنبه 24 آبان 1395          160 رای به این مطلب

«اندیشه های متعالی واقفان»

دوشنبه 24 آبان 1395          176 رای به این مطلب

2

1