چه میزان از نحوه اطلاع رسانی در پرتال اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران رضایت دارید؟
زیاد
کم
متوسط