چه میزان از نحوه اطلاع رسانی در پرتال اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان  تهران رضایت دارید؟
 زیاد
 کم
 متوسط