بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما

صفحه ی اصلی / بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران  را به اطلاع میرساند :

1- تارنمای اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق پیگیری شکایات مجهز می باشد .

2- برای ارتباط با هر واحد از گزینه راهنمای مراجعین و میز خدمت کارشناس مورد نظر را انتخاب نمایید .

3- تارنمای اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید .

4- برای اطلاع رسانی هر گونه گزارش خطا ، شامل خطاهای فنی و غیر فنی با  واحد فناوری اطلاعات از طریق پست Tehran@oghaf.ir گزارش فرمائید