اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده طالب (ع) پاکدشت برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده طالب (ع) پاکدشت برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده طالب (ع) پاکدشت با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده سید لطیف(ع)  بهارستان برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده سید لطیف(ع)  بهارستان برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده سید لطیف(ع) بهارستان با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 13 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده حسن (ع) بهارستان برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده حسن (ع) بهارستان برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده حسن (ع) بهارستان با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 17 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

ضریح آستان مقدس امامزاده داوود الحسنی (ع)   با حضور خانواده معظم شهداء غبارروبی و عطر افشانی شد

ضریح آستان مقدس امامزاده داوود الحسنی (ع) با حضور خانواده معظم شهداء غبارروبی و عطر افشانی شد

ضریح آستان مقدس امامزاده داوود الحسنی (ع) با حضور خانواده های شهدا و خادمین غبارروبی و عطر افشانی شد

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهربرگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهربرگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 11 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) شهریار با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده محمد (ع) کن برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده محمد (ع) کن برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده محمد (ع) کن با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده هادی(ع) شهریار برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده هادی(ع) شهریار برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده هادی(ع)شهریار با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 9 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده داوود الحسنی(ع)  برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده داوود الحسنی(ع)  برگزارمی شود

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در جوار آستان مقدس امامزاده داوودالحسنی(ع) با حضور عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود

1399/12/30 ( خبر سال 99 ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب