• امروز یک شنبه سی و یکم شهریور 1398 

اخبار و اطلاع رسانی

صفحه ی اصلی / اخبار و اطلاع رساني

اخبار سازمان اوقاف

اخبار ویژه
مطالب ویژه

شماره حساب  آزادی زندانیان غیر عمد

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

آگهی مزایده تعداد 19 واحد غرفه تجاري از رقبات موقوفه میرشکار به نشاني شهرقدس کوی فرزان

1398/5/28 ( آگهي مزايده ) 49 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع)جائیج

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع)جائیج

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) جائیج برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 24 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده پنج تن (ع) لویزان

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده پنج تن (ع) لویزان

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده پنج تن (ع) لویزان برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 22 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع)شهریار

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع)شهریار

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 13 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده هاشم (ع)

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده هاشم (ع)

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 17 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده شمس الدین محمد (ع)

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده شمس الدین محمد (ع)

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده شمس الدین محمد (ع) برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده باقر(ع)

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده باقر(ع)

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده باقر (ع) برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع)زرگنده

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع)زرگنده

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده ااسماعیل (ع) زرگنده برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 13 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده عقیل (ع)اسلامشهر

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جوار آستان مقدس امامزاده عقیل (ع)اسلامشهر

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر برگزار مي شود

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جواربقعه شیخ عبدالله طرشتی (ره )

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم در جواربقعه شیخ عبدالله طرشتی (ره )

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در جوار بقعه شیخ عبدالله طرشتی (ره) برگزار مي شود.

1398/5/27 ( خبر سال 98 ) 14 0 رای به این مطلب ادامه مطلب