• امروز یک شنبه دهم اسفند 1399 

مقالات سازمان اوقاف


مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

آسیب شناسی حضوروقف درجامعه

دوشنبه 24 آبان 1395          508 رای به این مطلب

سنت وقف و نقش آن در ماندگاری بناهای تاریخی

دوشنبه 24 آبان 1395          770 رای به این مطلب

شناسایی عوامل مؤثر فرهنگی بر مدیریت بقاع متبرکه

دوشنبه 24 آبان 1395          326 رای به این مطلب

اراضی وقفی در قوانین زمین

یک شنبه 16 آبان 1395          377 رای به این مطلب

وقف و سیر و تحولات قانونگذاری در موقوفات

یک شنبه 16 آبان 1395          374 رای به این مطلب

گسترش فرهنگی وقف

یک شنبه 16 آبان 1395          329 رای به این مطلب

نقش وقف در ترویج فرهنگ مطالعه

یک شنبه 16 آبان 1395          334 رای به این مطلب

وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

یک شنبه 16 آبان 1395          294 رای به این مطلب

2

1