• امروز جمعه دوم فروردین 1398 

مقالات سازمان اوقاف


جدیدترین مقالات

آسیب شناسی حضوروقف درجامعه

دوشنبه 24 آبان 1395          233 رای به این مطلب

سنت وقف و نقش آن در ماندگاری بناهای تاریخی

دوشنبه 24 آبان 1395          372 رای به این مطلب

شناسایی عوامل مؤثر فرهنگی بر مدیریت بقاع متبرکه

دوشنبه 24 آبان 1395          134 رای به این مطلب

کربلا از منظر اندیشمندان جهان

شنبه 18 شهریور 1396          166 رای به این مطلب

امامان و رفتار خردورزانه

سه شنبه 17 مرداد 1396          155 رای به این مطلب

اراضی وقفی در قوانین زمین

یک شنبه 16 آبان 1395          175 رای به این مطلب

وقف و سیر و تحولات قانونگذاری در موقوفات

یک شنبه 16 آبان 1395          193 رای به این مطلب

گسترش فرهنگی وقف

یک شنبه 16 آبان 1395          141 رای به این مطلب

نقش وقف در ترویج فرهنگ مطالعه

یک شنبه 16 آبان 1395          138 رای به این مطلب

وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

یک شنبه 16 آبان 1395          131 رای به این مطلب

2

1