• امروز جمعه بیست و هشتم دی 1397 

مقالات سازمان اوقاف


جدیدترین مقالات

آسیب شناسی حضوروقف درجامعه

دوشنبه 24 آبان 1395          198 رای به این مطلب

سنت وقف و نقش آن در ماندگاری بناهای تاریخی

دوشنبه 24 آبان 1395          329 رای به این مطلب

شناسایی عوامل مؤثر فرهنگی بر مدیریت بقاع متبرکه

دوشنبه 24 آبان 1395          103 رای به این مطلب

کربلا از منظر اندیشمندان جهان

شنبه 18 شهریور 1396          133 رای به این مطلب

امامان و رفتار خردورزانه

سه شنبه 17 مرداد 1396          130 رای به این مطلب

اراضی وقفی در قوانین زمین

یک شنبه 16 آبان 1395          150 رای به این مطلب

وقف و سیر و تحولات قانونگذاری در موقوفات

یک شنبه 16 آبان 1395          166 رای به این مطلب

گسترش فرهنگی وقف

یک شنبه 16 آبان 1395          120 رای به این مطلب

نقش وقف در ترویج فرهنگ مطالعه

یک شنبه 16 آبان 1395          114 رای به این مطلب

وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

یک شنبه 16 آبان 1395          102 رای به این مطلب

2

1