• امروز چهارشنبه پنجم تیر 1398 

مقالات سازمان اوقاف


مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

«اندیشه های متعالی واقفان»

دوشنبه 24 آبان 1395          220 رای به این مطلب

آسیب شناسی حضوروقف درجامعه

دوشنبه 24 آبان 1395          284 رای به این مطلب

سنت وقف و نقش آن در ماندگاری بناهای تاریخی

دوشنبه 24 آبان 1395          443 رای به این مطلب

شناسایی عوامل مؤثر فرهنگی بر مدیریت بقاع متبرکه

دوشنبه 24 آبان 1395          177 رای به این مطلب

کربلا از منظر اندیشمندان جهان

شنبه 18 شهریور 1396          210 رای به این مطلب

امامان و رفتار خردورزانه

سه شنبه 17 مرداد 1396          206 رای به این مطلب

اراضی وقفی در قوانین زمین

یک شنبه 16 آبان 1395          219 رای به این مطلب

وقف و سیر و تحولات قانونگذاری در موقوفات

یک شنبه 16 آبان 1395          228 رای به این مطلب

گسترش فرهنگی وقف

یک شنبه 16 آبان 1395          179 رای به این مطلب

نقش وقف در ترویج فرهنگ مطالعه

یک شنبه 16 آبان 1395          179 رای به این مطلب

2

1