مقالات سازمان اوقاف


مطالب ویژه

پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه

کمک های نقدی

میز خدمت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

آثار زیارت و آسیب شناسی آن

یک شنبه 16 مهر 1396          667 رای به این مطلب

«اندیشه های متعالی واقفان»

دوشنبه 24 آبان 1395          408 رای به این مطلب

آسیب شناسی حضوروقف درجامعه

دوشنبه 24 آبان 1395          520 رای به این مطلب

سنت وقف و نقش آن در ماندگاری بناهای تاریخی

دوشنبه 24 آبان 1395          798 رای به این مطلب

شناسایی عوامل مؤثر فرهنگی بر مدیریت بقاع متبرکه

دوشنبه 24 آبان 1395          337 رای به این مطلب

کربلا از منظر اندیشمندان جهان

شنبه 18 شهریور 1396          405 رای به این مطلب

امامان و رفتار خردورزانه

سه شنبه 17 مرداد 1396          384 رای به این مطلب

اراضی وقفی در قوانین زمین

یک شنبه 16 آبان 1395          386 رای به این مطلب

وقف و سیر و تحولات قانونگذاری در موقوفات

یک شنبه 16 آبان 1395          387 رای به این مطلب

گسترش فرهنگی وقف

یک شنبه 16 آبان 1395          340 رای به این مطلب

2

1