• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
آگهی مزایده یک واحد تجاری واقع در شهریار آگهی مزایده یک واحد تجاری مغازه از رقبات آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) واقع در شهریار اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  شهریار در نظر دارد در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، ششدانگ عرصه واعیان یک  واحد تجاری مغازه شماره 6 جدید الاحداث از رقبات آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) واقع در شهریار و را طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 از طریق آگهی مزایده برابر نظریه کارشناس دادگستری  به متقاضیان واجد الشرایط ( بدون هیچگونه حقی ) به مدت یک سال  و با رعایت شرایط ذیل صرفاً به اجاره واگذار نماید:
ردیف نام موقوفه مشخصات مورد اجاره مساحت قیمت پایه مزایده ‏/ماهیانه مبلغ سپرده جهت شرکت در

مزایده
1 امامزاده ابراهیم (ع) مغازه شماره 6 جدید 40‏/40 متر 000‏/000‏/27 000‏/400‏/32






1 - قیمت پایه مزایده ماهیانه طبق نظر کارشناسی بوده و مدت زمان قرارداد اجاره از تاریخ تنظیم سند به مدت یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت، مستأجر متعهد است، مورد اجاره را بدون هیچ گونه ادعایی به موجر تحویل دهد.

2‏- متقاضیان می‌بایست 10% مبلغ اجاره‌بهای پایه سالانه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی به بانک ملی یا از طریق دستگاه های (pos) مستقر در اداره پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده: «آقای. به کد ملی و شماره تماس ، مربوط به مزایده شماره ، مورخ ، موقوفه و نوع شغل درخواستی تحویل دبیرخانه نموده و رسید خود را دریافت کنند . متقاضیان می‌توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بخش مالی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار  مراجعه نمایند.
3‏- مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده، تا زمان تنظیم قرارداد اجاره برنده مزایده  ضبط خواهد شد.
4‏- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به صورت کلی یا جزئی، به هیچ نحوی از انحاء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق به غیر را ندارد.
5‏- مستأجر حق هیچ گونه تغییر و تبدیل در وضع عرصه و اعیان موقوفه را ندارد مگر با موافقت کتبی و قبلی موجر .
6‏- برنده مزایده می بایست، مباشرتاً (شخصاً) از مورد اجاره، استیفای منافع نماید و حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر نخواهد داشت.
7‏- هزینه تنظیم سند اجاره‌نامه ، نشر آگهی و کارشناسی مربوط به آگهی مزایده، هزینه‌های تعمیرات غیرضروری، تزئینی، جزئی، آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن، بیمه، مالیات، عوارض و ... به عهده مستأجر خواهد بود. تنها هزینه‌های اساسی در صورت ضرورت و بنا به تشخیص و مجوز کارشناس اداره اوقاف و موافقت موجر قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد و هرگز مستأجر نمی‌تواند آن را با اجاره‌بها تهاتر نماید بلکه بعد از واریز اجاره به حساب موقوفه و موافقت و تأیید موجر، مبلغ هزینه‌کرد به حساب مستأجر واریز می‌گردد.
9‏- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مبهم، بدون سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد  
10‏- اگر برنده مزایده، بعد از ده روز کاری از ابلاغ کتبی به وی، از تنظیم سند اجاره خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم قرارداد در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده‌اش به نفع موقوفه ضبط می‌شود و با رعایت اولویت قیمت با نفر دوم با درج پیشنهاد نفر اول  رعایت تبصره یک ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی، قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد .
11‏- میزان اجاره‌ بهای پیشنهادی باید با حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد، همچنین باید شغل متعارف را در درخواست خود مشخص نماید .
12‏- افراد ممنوع المعامله و کسانی که به موقوفات بدهی داشته باشند، حق شرکت در مزایده را ندارند .
13‏- تخلف از هر یک از شروط مندرج در این آگهی یا سند اجاره تنظیمی، موجب ایجاد اختیار فسخ قرارداد به صورت یک طرفه، در مابقی مدت برای موجر خواهد بود
14‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روزی چهارشنبه مورخ  26‏/07‏/1402در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار  با حضور ریاست محترم اداره، نماینده دادستانی و ذیحساب اداره کل تشکیل و پس از قرائت پیشنهادها، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه و شغل متعارف برنده مزایده را اعلام خواهند نمود .
15ـ متقاضیان می بایستی تا پایان وقت اداری  روز سه شنبه مورخ 25‏/07‏/1402پیشنهادات خود را با مستندات به دبیرخانه ارائه نمایند .
16‏- متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر(صرفاً در ساعات اداری) به قسمت اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 65223200 داخلی 5771 تماس حاصل نمایند .
17‏- در شرایطی که به لحاظ عدم رونق کسب کار یا مشکلات مالی یا شخصی و غیره تقاضای فسخ قرارد اجاره از سوی مستأجر در مابقی مدت اجاره مطرح میشود ، مستأجر می بایست یک ماه اجاره بهاء بابت خسارت وارده ، پس از تسویه اجاره بهاء تا روز فسخ قرارداد را به حساب موقوفه واریز نمایند .
18‏- برنده مزایده بایستی بابت جبران خسارت های احتمالی، مبلغی معادل 3 ماه اجاره بهای پیشنهادی را به عنوان قرض الحسنه به حساب مربوطه واریز نماید . ضمن اینکه قبل از تنظیم قرارداد اجاره، موظف به معرفی ضامن و ارائه تضامین اعلامی از سوی اداره اوقاف خواهد بود .
19 ـ برنده مزایده می بایست نسبت به ثبت سامانه ثنا ( طرح ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه ) اقدام و گواهی ثبت شده را جهت انعقاد قرار داد اجاره ارائه نماید .
20 ـ از برنده مزایده یک فقره چک بابت تضمین تخلیه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و یک فقره بابت اجاره بهاء ماهیانه اخذ خواهد شد .
21ـ برنده مزایده موظف است دو ماه پیش از انقضای مدت قرارداد، به اداره محل مراجعه و نسبت به پیگیری و تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورتی که به هر دلیلی، چه برابر خواسته مستاجر یا حسب نظر اداره اوقاف، بنا بر تخلیه رقبه باشد، ایشان مکلف است ضمن همکاری لازم به منظور بازدید متقاضیان اجاره ملک مورد نظر، در موعد مقرر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید .
22ـ کمیسیون مزایده در رد تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود .
23‏- مستأجر موظف به رعایت شئونات اسلامی میباشد و در صورت متعرض شدن همسایگان و اهالی محل و کسبه قرارداد اجاره بصورت یک طرفه فسخ میگردد .
24‏- مستأجر اعلام و اقرار مینماید هیچ گونه وجهی به عنوان سرقفلی و امثال آن به موجر پرداخت نکرده است و در زمان پایان مدت  قرار داد و یا فسخ ، اقاله سند حق مطالبه هیچ گونه وجهی از موجر را ندارد
25‏-مستاجر موظف است درپایان مدت قرارداد ویا  هنگام تخلیه نسبت به ارائه مفاصا حساب از بیمه و اداره دارائی اقدام نماید .‏/ 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 91787
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 163
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 5241121
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 2647