• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
آگهی مزایده در نسیم شهر آگهی مزایده یک واحد تجاری از رقبات امامزاده حسن (ع) واقع در اسماعیل آباد و یک واحد تجاری از رقبات موقوفه مشیرالسلطنه واقع در نسیم شهر     اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهارستان در اجرای بند 11 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد عرصه و اعیان یک واحد تجاری از رقبات امامزاده حسن (ع) واقع در اسماعیل آباد و یک واحد تجاری از رقبات موقوفه مشیرالسلطنه واقع در نسیم شهر را بدون اعطای هیچگونه حقی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و برابر مقررات اوقافی و قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 و شروط ذیل از طریق مزایده برای یک دوره یکساله به اجاره واگذار نماید.
مشخصات    واحد های تجاری
 1‏‏‏-مغازه همکف اداره بمساحت 99‏/148 متر مربع دارای بالکن از رقبات موقوفه مشیر السلطنه ، واقع در نسیم شهر ، خیایان امام خمینی ، نبش خیابان ازادگان با مبلغ پایه پیشنهادی اجاره ماهیانه000‏‏‏/000‏‏‏/280 ریال
2‏-مغازه شماره 6 آستان مقدس امامزاده حسن(ع) بمساحت 65‏/39 متر مربع بدون بالکن واقع در ضلع جنوبی محوطه همان آستان مقدس (ع) با پایه پیشنهادی اجاره ماهیانه 000‏/000‏/62 ریال
شروط آگهی
1‏‏‏‏-برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ اجاره را پیشنهاد نماید.
2‏‏‏‏-مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده خواهد بود و افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
3‏‏‏‏-واحد تجاری فوق بدون حقوق سرقفلی و کسب پیشه به اجاره واگذار می شود و برنده مزایده موظف است در پایان مدت اجاره بدون هیچ قید و شرطی مورد اجاره را همانطورکه تحویل گرفته است تحویل اداره نماید.
4‏‏‏‏-مباشرت شخصی مستأجر در استیفای منافع شرط لازم است.
5‏‏‏‏-متقاضیان شرکت در مزایده مغازه شماره 6 بایستی 10%  از اجاره سالیانه را بمبلغ(000‏‏/400‏‏/74 ریال) و مغازه همکف اداره به مبلغ (000‏/000‏/336) بعنوان قرض الحسنه به حساب موقوفه، قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی واریز و اصل فیش را بانضمام تقاضای خود در پاکت لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27‏‏/06‏‏‏/1402 به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل و رسید دریافت  نماید.( جهت اخذ فیش با در دست داشتن کارت ملی به امور مالی مراجعه شود)
6‏‏‏‏-در تقاضا نامه باید مبلغ اجاره بهای پیشنهادی بطورصحیح و خوانا و بدون قلم خوردگی قید شود.
7‏‏‏‏-به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و قلم خوردگی و یا بدون فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8‏‏‏‏-مزایده کتبی بوده و حضور پیشنهاد دهنده گان در جلسه کمیسیون بلامانع است.
9‏‏‏‏- ‏پیشنهادات رأس ساعت10صبح روزسه شنبه مورخ 28‏‏/06‏‏/1402جلسه کمیسیون مزایده که در محل اداره اوقاف برگزار می گردد قرائت و برنده آن اعلام می گردد.
11‏‏‏‏-اعضاء کمیسیون مزایده در رد و یا قبول پیشنهادات مختار خواهند بود.
12‏‏‏‏-برنده مزایده موظف است اجاره 3 ماه را بعنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداد به حساب موقوفه واریز و در پایان مدت قرارداد در صورت عدم بدهی اجاره و خسارات وارده مبلغ مذکور به نامبرده عودت داده خواهد شد.
13‏‏‏‏-سپرده نفرات بعدی پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مستردد خواهد شد.
14‏‏‏‏- برنده مزایده موظف است در هنگام تنظیم قرارداد یک نفر ضامن و دو نفر شاهد معتبر معرفی و بابت تضمین اجاره و تخلیه مغازه وثیقه معتبر ارائه نماید.
15‏‏‏‏-نظر به اینکه تجاری فوق از رقبات موقوفه مشیرالسلطنه و از رقبات امامزاده حسن (ع) می باشد متقاضیان می بایست شغل مناسب را انتخاب و در نحوه استفاده از رقبه فوق رعایت کلیه شئونات اسلامی و اخلاقی را بعمل آورند.
16‏‏‏-هرگونه شرطی که مورد نیاز و به صلاح موقوفه باشد در سند اجاره درج خواهد شد و برنده مزایده متعهد و مکلف به تمکین و رعایت آن خواهد بود.
17‏‏‏‏-هزینه آگهی روزنامه و حق الزحمه کارشناس بعهده برنده مزایده خواهد بود.
18‏‏‏‏-متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اجارات اداره اوقاف وامور خیریه بهارستان واقع در نسیم شهر ، خیابان امام خمینی ، نبش خیابان ازادگان مراجعه و یا با شماره تلفن 56781934 داخلی 124 تماس حاصل نمایند.‏‏‏/
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 91894
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 270
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 5243470
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 4996