• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر
آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در نارمک آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفه افشین کیا به مساحت 98‏/83 متر مربع واقع در نارمک خیابان گلستان خیابان نادری پلاک 84             اداره اوقاف وامورخیریه شمالشرق درنظردارد یک واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفه افشین کیا به  مساحت 98‏/83 متر مربع واقع در نارمک خیابان گلستان خیابان نادری پلاک 84 را با وضع موجود و باتوجه به شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانونی موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجارهواگذار نماید.
توضیحات:
 1. محل مذکور که عرصه اعیان آن وقف می باشد ، بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه پنجم برروی همکف دارای اعیان بمساحت 98‏/83 متر مربع بانضمام انباری بمساحت 18‏/2 متر مربع و فاقد پارکینگ بدون حق و بصورت امانی می باشد0
 2. مورد گزارش دارای دو اتاق خواب ، پذیرایی ، آشپزخانه ، کابینت ، هود ، سرویس بهداشتی و حمام ، آیفون تصویری ، سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیچ و رادیاتور ، آپارتمان دارای آسانسور ، دارای انشعاب برق و گاز مجزاء و آب مشترک می باشد 0
شــــروط و تعهـــدات
 1. اجاره بهای پایه مزایده برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 000‏/000‏/140 ریال می باشد0
 2. مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند بمدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.
 3. تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده می باشد0
 4. پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت فیش واریزی به مبلغ 10%کل اجاره بهاء یکساله را بابت شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمال شرق  مراجعه و پس از واریز اصل فیش مربوطه را بضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس و شماره تلفن خود درپاکت دربسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 19‏/04‏/1402 به دبیرخانه این اداره بنشانی  تهران فلکه سوم تهرانپارس خیابان 196 غربی نبش خیابان طاهری پلاک 17 تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
 5.  کمیسیون مزایده رأس ساعت 9 صبح روز  سه شنبه  مورخ 20‏/04‏/1402 درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد.
مزایده بصورت کتبی بوده و به پیشنهادات شفاهی، مشروط، مخدوش، تلگرافی و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این اداره واصل شود یا فاقد سپرده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 1. کلیه هزینه های مزایده ازقبیل نشرآگهی مزایده و هزینه های تنظیم سند اجاره و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.
 2. افراد ممنوع المعامله و مجرد حق شرکت درمزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد ، اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی برواگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید.
 3. کمیسیون مزایده دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
 4. برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز ازتاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه به موقع و یا انصراف، سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی با شرط قبول مبلغ پیشنهادی نفراوّل و یا تصمیم کمیسیون مزایده قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد که درصورت انصراف این نفرات سپرده آنها نیز به نفع موقوفه ضبط میگردد.
11‏‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد میگردد.
12‏‏‏- ازبرنده مزایده مبلغ سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان ودیعه قرض الحسنه و چک تخلیه و چک های اجاره ماهیانه و ضامن معتبر و وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تضمین تخلیه و تحویل آن در انقضاء مدت اجاره و جبران خسارات وارده به مورد اجاره خذ خواهد شد .
13‏‏‏- اختیارفسخ‏‏‏- ابطال و یا تمدید مزایده درهر شرایطی بعهده اداره اوقاف محل میباشد و شرکت کنندگان درمزایده حقّ اعتراض نخواهند داشت.
* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.
* ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدیدآپارتمان مسکونی فوق روز دوشنبه  مورخ 12‏/04‏/1402 از ساعت 12الی 14به آدرس نارمک خیابان گلستان پایین تراز پارک فدک خیابان نادری پلاک 84 مراجعه نمایند .
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
 • تعداد بازديد اين صفحه: 91859
 • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 235
 • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 5242392
 • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 3918