• امروز دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1397 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
آگهی مزایده نوبت اول	 ( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی

آگهی مزایده نوبت اول ( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی

آگهی مزایده نوبت اول ( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی

1397/3/27 ( آگهي مزايده ) 24 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده یک غرفه در پاساژ عقیق طبقه همکف غرفه 5 از آستانه مبارکه امامزاده حسن (ع)

آگهی مزایده یک غرفه در پاساژ عقیق طبقه همکف غرفه 5 از آستانه مبارکه امامزاده حسن (ع)

اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد یک غرفه را به صورت امانی واقع در خ قزوین خ امین الملک پاساژ عقیق طبقه همکف غرفه 5 از آستانه مبارکه امامزاده حسن (ع) به مساحت 2 متر مربع از طریق مزایده...

1397/3/23 ( آگهي مزايده ) 19 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده تفصیلی نوبت اول واگذاری به اجاره عرصه واعیان آشپزخانه مسجد کمیل

آگهی مزایده تفصیلی نوبت اول واگذاری به اجاره عرصه واعیان آشپزخانه مسجد کمیل

اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد آشپزخانه مسجد کمیل را به صورت امانی واقع در خ میرزای شیرازی خیابان شهید مقدم پلاک 6 به مساحت حدود 100 متر مربع از طریق مزایده کتبی بدون دریافت سرقفلی برابر...

1397/3/8 ( آگهي مزايده ) 74 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده تفصیلی نوبت اول واگذاری به اجاره عرصه واعیان مدرسه مسجد فر دانش

آگهی مزایده تفصیلی نوبت اول واگذاری به اجاره عرصه واعیان مدرسه مسجد فر دانش

اداره اوقاف و امور خيريه غرب تهران در نظر دارد مدرسه مسجد فردانش را به صورت امانی وتعمیرات توسط برنده بدون هرگونه ادعایی واقع در جوادیه شهید اسم زمانی به مساحت حدود 5‏/982 متر مربع از طریق مزایده کتبی...

1397/3/8 ( آگهي مزايده ) 58 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده دو دستگاه آپارتمان واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان سیزدهم پلاک 42

آگهی مزایده دو دستگاه آپارتمان واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان سیزدهم پلاک 42

اداره اوقاف و امور خيريه ناحیه 3 شهر تهران و متولی موقوفه مهین الملک مزینانی در نظر دارند دو دستگاه آپارتمان واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان سیزدهم پلاک 42 را از طریق مزایده کتبی و برابر...

1397/2/26 ( آگهي مزايده ) 314 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده  ( باغ موقوفه علی و اسماعیل واقع در فرامه)

آگهی مزایده ( باغ موقوفه علی و اسماعیل واقع در فرامه)

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دماونددر نظر دارد عرصه واعیان یک قطعه باغ از موقوفه علی و اسماعیل واقع در دماوند ، فرامه با مشخصات ذیل را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید 0

1397/2/26 ( آگهي مزايده ) 127 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت دوم 9 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات امامزاده هاشم(ع)

آگهی مزایده نوبت دوم 9 باب مغازه جدید الاحداث از رقبات امامزاده هاشم(ع)

اداره اوقاف وامورخیریه دماوند درنظر دارد 9 باب مغازه از رقبات مربوط به بقعه مبارکه امامزاده هاشم(ع) را از طریق مزایده به افراد مومن و متعهد جهت مشاغل مشخص شده ذیل با رعایت شئونات اسلامی و با شرایط زیر...

1397/2/26 ( آگهي مزايده ) 42 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده  ( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد)

آگهی مزایده ( باغ موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد)

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دماونددر نظر دارد عرصه واعیان یک قطعه باغ از موقوفه سید حبیب اله نسبی واقع درجیلارد دماوند با مشخصات ذیل را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید 0

1397/2/26 ( آگهي مزايده ) 77 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده ( باغ موقوفه حسین وغلام واقع درجیلارد)

آگهی مزایده ( باغ موقوفه حسین وغلام واقع درجیلارد)

آگهی مزایده ( باغ موقوفه حسین وغلام واقع درجیلارد)

1397/2/26 ( آگهي مزايده ) 28 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

« آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری  »

« آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری »

اداره اوقاف وامورخیریه شمیران درنظردارد یکباب مغازه تجاری از موقوفه میرزاحسنعلی نایب بشرح ذیل واقع در خیابان نیاوران خیابان مقدسی خیابان میری خیابان یاس کوچه افتخاری پلاک 8 را با وضع موجود باتوجه به شروط...

1397/2/25 ( آگهي مزايده ) 38 0 رای به این مطلب ادامه مطلب