استان تهران
 
 

 
وقف با نیت حسینیه جهت برگزاری مراسم ائمه اطهار در جنوبغرب تهران به ثبت رسید
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 10
شهرداری و شورای اسلامی شهر شریف آباد زمینی را با نیت حسینیه به ثبت رساند.
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 10
همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده سلطان مطهر (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت...
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 12
آگهی مزایده سه دستگاه آپارتمان واقع در فرجام شرقی از موقوفه سید محمد عرب
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 10
همایش علمی وقف وحوزه های علمیه به منظور بررسی نقش مبلغان در ترویج فرهنگ وقف بر گزار می شود.
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 4
همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده ابوالحسن (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت...
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 2
همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده سید ناصرالدین (ع) با حضورعاشقان اهل بيت...
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 4
همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و...
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 7
همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستان مقدس امامزاده یحیی و محمد (ع) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت...
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 5
همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در جوار آستانه مقدس بی بی زبیده (س) با حضورعاشقان اهل بيت عصمت و طهارت...
چهارشنبه 28 تیر 1396    
بازدید: 3